Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki naziemnych badań teledetekcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MTB-KT Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki naziemnych badań teledetekcyjnych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnicy kursu powinni posiadać wiedzę z zakresu teledetekcyjnej analizy roślinności oraz podstawową wiedzę z zakresu fizjologii roślin (barwniki asymilacyjne, transport wody, procesy starzenia roślin).

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Kurs jest przygotowaniem studentów do prowadzenia badań z wykorzystaniem naziemnych teledetekcyjnych instrumentów pomiarowych.

Pełny opis:

Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z wybranymi instrumentami teledetekcyjnymi wykorzystywanymi podczas prac terenowych i/lub laboratoryjnych. Omówione zostaną teoretyczne aspekty działania instrumentów pomiarowych, a także metodyka wykonywania i planowania prac terenowych. W trakcie wykładów omówione zostaną następujące instrumenty:

- spektroradiometr ASD FieldSpec 4 (Standard Resolution)

- laiometr LAI-2200 Plant Canopy Analyzer

- miernik zawartości chlorofilu - Chlorophyll Content Meter 300

- pirometr IRtec MiniRay 100

- fluorymetr OS1p

- ceptometr liniowy AccuPAR PAR 80

- odbiornik GNSS,

- aparat cyfrowy z obiektywem typu rybie oko.

W ramach ćwiczeń odbędą się dwa wyjścia w teren w dodatkowych terminach w celu przeprowadzenia pomiarów w praktyce. Na pierwsze wyjście należny przeznaczyć 5 godzin, a na drugie 2. Terminy wyjść będą uzależnione od warunków pogodowych ale powinny odbyć się przed końcem października.

Literatura:

Podręczniki:

1. McCoy R. M., 2005, Field methods in remote sensing, Guilford Press.

2. Lewak S., Kopcewicz J., 2009, Fizjologia roślin, PWN (wybrane rozdziały).

Artykuły:

1. Jarocińska A., Zagajewski B., 2008, Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki, Teledetekcja Środowiska, tom 40, str. 100-124.

2. Zagajewski B., Folbrier A., Kozłowska A., Sobczak M., Wrzesień M., 2005, Zintegrowane pomiary roślinności wysokogórskiej, Teledetekcja Środowiska, tom 36, str. 61-69.

Instrukcje obsługi:

1. Instrukcja obsługi spektroradiometru ASD FieldSpec 4 (Standard Resolution).

2. Instrukcja obsługi laiometru LAI-2200 Plant Canopy Analyzer.

3. Instrukcja obsługi miernika zawartości chlorofilu - Chlorophyll Content Meter 300.

4. Instrukcja obsługi pirometru IRtec MiniRay 100.

5. Instrukcja obsługi fluorymetru OS1p.

6. Instrukcja obsługi ceptometru liniowego AccuPAR PAR 80.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student potrafi:

- zaplanować i poprowadzić naziemną kampanię pomiarową w celu pozyskania danych o stanie roślinności,

- wykonać pomiary omawianymi podczas zajęć naziemnymi instrumentami teledetekcyjnymi,

- przetworzyć i dokonać analizy uzyskanych wyników,

- określić kondycję roślinności na podstawie pomierzonych parametrów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem ustnym.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie prezentacji projektu realizowanego w zespole* oraz sprawozdania z jego realizacji. Każdy student oceniany jest indywidualnie na podstawie zrealizowanej przez niego części projektu. Projekt dotyczy opracowania danych zebranych w trakcie wyjść w teren oraz pomiarów laboratoryjnych.

*zespół składa się ze wszystkich uczestników grupy ćwiczeniowej

Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe, dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona obecność.

Sposób i termin odrobienia zajęć, na których student był nieobecny będzie ustalony indywidualnie po konsultacji z prowadzącym.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu, w przypadku niezaliczenia ćwiczeń istnieje możliwość

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.