Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM4-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 23.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien ukończyć pisanie pracy magisterskiej (tekst i opracowanie graficzne uzyskanych wyników)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja i dyskusja uzyskanych wyników badań przez poszczególnych studentów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego

Pełny opis:

Zajęcia obejmują końcowy etap pisania pracy magisterskiej. Prezentacja wyników własnych badań. Dyskusja uzyskanych wyników badań w świetle literatury krajowej i zagranicznej. Podsumowanie i wnioski końcowe. Wskazanie osiągnięć naukowych i znaczenia aplikacyjnego pracy. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Nakład pracy studenta - udział w zajęciach (30 godz.) oraz własna praca obejmująca zapoznanie się z literaturą, przygotowanie co najmniej 2 prezentacji z wyników własnych badań i wniosków końcowych, przygotowanie się do egzaminu.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematu pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_W15, K_W19, K_U01, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03

Efekty specjalnościowe: S3_W10, S3_W14, S3_W15, S3_U01, S3_U05, S3_U11, S3_K01, S3_K02

Umiejetności:

1. Student umie przeprowadzić zaprojektowane badania terenowe i laboratoryjne.

2. Student umie analizować uzyskane wyniki badań

3. Student umie analizować zarysowany problem badawczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie 2 prezentacji, dotyczących wyników badań, wniosków, dyskusji uzyskanych wyników w świtke literatury oraz obecności na zajęciach i udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk, Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja i dyskusja uzyskanych wyników badań przez poszczególnych studentów.

Pełny opis:

Prezentacja wyników badań zarówno terenowych jak i laboratoryjnych. Dyskusja uzyskanych wyników na podstawie literatury, przedstawienie wniosków końcowych. Ogólna dyskusja nazajęciach, komentarze na temat uzyskanych wyników, metod ich prezentacji, doboru ilustracji, tabel, itp

Literatura:

Literatura uzależniona od tematu pracy magisterskiej

Uwagi:

Zaliczenie seminarium na podstawie 2 prezentacji, dotyczących wyników badań, wniosków, dyskusji uzyskanych wyników w świtke literatury oraz obecności na zajęciach i udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk, Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja i dyskusja uzyskanych wyników badań przez poszczególnych studentów.

Pełny opis:

Prezentacja wyników badań zarówno terenowych jak i laboratoryjnych. Dyskusja uzyskanych wyników na podstawie literatury, przedstawienie wniosków końcowych. Ogólna dyskusja nazajęciach, komentarze na temat uzyskanych wyników, metod ich prezentacji, doboru ilustracji, tabel, itp

Literatura:

Literatura uzależniona od tematu pracy magisterskiej

Uwagi:

Zaliczenie seminarium na podstawie 2 prezentacji, dotyczących wyników badań, wniosków, dyskusji uzyskanych wyników w świtke literatury oraz obecności na zajęciach i udziału w dyskusji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)