Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie rozwoju lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SRL Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju lokalnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład na temat sposobów przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy poszczególnych etapów opracowywania strategii rozwoju lokalnego.

Pełny opis:

Cykl 15 wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jaka powinna być strategia?

2. Łańcuch wartości gminy/regionu

3. Koncepcje i szkoły strategiczne w kontekście rozwoju lokalnego

4. Cykle strategiczne

5. Zespół strategiczny - jak dobrać odpowiednich ludzi

6. Diagnoza strategiczna - jak nas widzą inni

7.Diagnoza strategiczna - techniki analizy gminy

8.Diagnoza strategiczna - najczęściej popełniane błędy i dobre przykłady

9. Analiza SWOT

10. Warsztaty strategiczne

11. Wizja i misja

12. Cele strategiczne

13. Przykłady działań strategicznych

14. Monitoring strategii gminy

15. Ewaluacja strategii - rodzaje i techniki

Literatura:

Dziemianowicz, Szmigiel-Rawska, Nowicka, Dąbrowska 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa. Ze względu na liczne odniesienia do praktyki, wyimki z literatury będą podawane w trakcie zajęć (na slajdach).

Efekty uczenia się:

Przygotowanie studentów do krytycznej oceny dokumentów strategicznych. Wykształcenie umiejętności zadawania ważnych pytań w kontekście celów strategii, dążeń rozwojowych gminy.

Po ukończeniu kursu student:

• zna przebieg procesu budowania strategii rozwoju lokalnego i potrafi scharakteryzować poszczególne etapy tworzenia strategii;

• potrafi analizować i oceniać dokumenty strategiczne opracowywane na poziomie lokalnym;

• posiada umiejętności w zakresie samodzielnego tworzenia diagnozy, analizy SWOT, drzewa problemów i celów, formułowania celów strategicznych oraz wskaźników monitoringu.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy otwarty, przekrojowy przez wszystkie wykłady. Na teście obowiązuje wiedza wyłącznie z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dziemianowicz
Prowadzący grup: Wojciech Dziemianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dziemianowicz
Prowadzący grup: Magdalena Cybulska, Anna Dąbrowska, Wojciech Dziemianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.