Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-PSL Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy licencjackiej, w tym podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Proseminarium ma na celu przygotowanie studentów do wykonania pracy licencjackiej. Studenci poznają zasady i metody pracy naukowej, zasady pisania i redakcji prac dyplomowych (układ, spisy, cytowania, odnośniki, itp.), precyzują wstępnie temat pracy licencjackiej, opracowują ogólny harmonogram prac, a także gromadzą materiały źródłowe. Podstawową formą proseminarium jest referowanie przez studentów zagadnień związanych z wybranym problemem badawczym i dyskusja.

Literatura:

Dobór literatury zależny od wybranego i realizowanego tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna zasady i metody pracy naukowej

2. zna zasady pisania pracy licencjackiej

3. wie jak zestawić materiały źródłowe niezbędne do realizacji tematu pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

1. identyfikuje zakres i przykłady problemów możliwych do zrealizowania w ramach pracy licencjackiej;

2. potrafi oceniać literaturę dotyczącą tematu pracy licencjackiej pod kątem przydatności w jej realizacji

3. umie sporządzić harmonogram realizacji pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest: przygotowanie harmonogramu prac, przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu, zestawienie literatury przedmiotu, aktywny udział w dyskusji.

Dodatkowe wymagania - obecność na zajęciach. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na proseminarium.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.