Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-SIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Strona przedmiotu: http://hetman.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się komputerem i podstawy wiedzy kartograficznej.Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geoprzestrzennych oraz ich udostępniania (webGIS). Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego, rastrowego oraz grid. Ćwiczenia obejmują przykłady wykorzystania oprogramowania GIS w analizie środowiska geograficznego. Na zajęciach jest wykorzystywane oprogramowanie komercyjne i open source.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: techniki komputerowe.

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geoprzestrzennych oraz ich udostępniania (webGIS).

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: organizacja danych w wektorowym modelu przestrzennym, nakładanie i formatowanie warstw mapy; rejestracja mapy, digitalizacja, budowanie bazy danych i jej przeszukiwanie, kreowanie zapytań atrybutowych i przestrzennych, przykładowe transformacje i operacje na danych wektorowych, tworzenie map tematycznych, organizacja danych w rastrowym modelu przestrzennym, przykładowe analizy danych rastrowych, wyznaczanie obszaru spełniającego zadane kryteria, zastosowanie metod interpolacji danych przestrzennych, tworzenie modeli 3D danych przestrzennych, elementy webGIS, korzystanie z sieciowych zasobów WMS i WFS, analizę organizacji i funkcjonalności wybranych SDI. Zakres oprogramowania: wybrane oprogramowanie komercyjne i open source. Wykorzystanie zasobów sieciowych.

Metody oceny:

Laboratorium komputerowe: ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

Literatura:

Literatura (wybrane zagadnienia)

Gotlib D. Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 r.

Jezioro P., Kozak J., Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. IGiGP UJ, Kraków 2004.

Longley P. A. et al, GIS – teoria i praktyka. Wydawnictwo Nauk. PWN, Warszawa, 2006

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa 1997.

Werner P., Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, Warszawa 2004.

Widacki W., Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej, IG Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1997;

Artykuły specjalistyczne i inne materiały dobierane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student powinien:

1. Wykazywać się znajomością wybranych metod pozyskiwania, analizy, wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych.

2. Posiadać praktyczne umiejętności pracy w wybranych systemach GIS

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium. Forma: samodzielna praca przy komputerze.

 Prace domowe: 3. Forma: pisemna wypowiedź, samodzielne rozwiązanie zadań, opracowanie map cyfrowych.

 Wymogi dodatkowe: obecność obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.