Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe: Decentralizacja w Europie Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-CTDE-ZST-WW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe: Decentralizacja w Europie Wschodniej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

W roku akademickim 2019/2020 przedmiotem szczególnej uwagi będą procesy decentralizacji w krajach Południowego Kaukazu: Gruzji oraz

Armenii. Studenci będą mieli okazję prześledzić rozwój samorządu lokalnego w ostatnim dziesięciu, zapoznać się z wprowadzonymi w tym okresie reformami terytorialnymi oraz ocenić ich skutki.

Przedmiot obejmuje 48 godziny badań terenowych (wyjazdu studyjnego)

Uwaga: udział w zajęciach wymaga samodzielnego sfinansowania przelotu (minimum 650 zł) i kosztów pobytu na miejscu.

Pełny opis:

W roku akademickim 2019/2020 przedmiotem szczególnej uwagi będą procesy decentralizacji w krajach Południowego Kaukazu: Gruzji oraz

Armenii. Tematyka zajęć nawiązywać będzie do projektu badawczego Crawling decentralization: What does local government mean in South Caucasus countries? zrealizowanego w latach 2008-2009 r. przez Koło naukowe studentów gospodarki przestrzennej SPATIUM. Ówczesne badania wykazały silne powiązanie decentralizacji z europejskimi aspiracjami obu krajów, ale także pewien opór lokalnych elit wobec cedowania części władzy na samorządy oraz słabość ruchów oddolnych optujących za decentralizacją. Studenci będą mieli okazję prześledzić rozwój samorządu lokalnego w ostatnim dziesięciu, zapoznać się z wprowadzonymi w tym okresie reformami terytorialnymi oraz ocenić ich skutki.

Przedmiot obejmuje 48 godziny badań terenowych (wyjazdu studyjnego). W trakcie wyjazdu zapoznamy się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Gruzji, a w zależności od wpływu na łączny koszt wyjazdu, prawdopodobnie także w Armenii. Zajęcia będą obejmowały m.in.:

­ przygotowanie do wyjazdu w formie seminaryjnej (3 spotkania)

­ spotkania z przedstawicielami władz centralnych oraz niezależnymi ekspertami w Tbilisi (Gruzja) oraz wybranych gmin (prawdopodobnie Telavi i Borżomi).

­ W wariancie obejmującym przejazd do Armenii także spotkania z ekspertami w Erewaniu, władzami lokalnymi jednego z miast (prawdopodobnie Alaverdi) oraz wykład pracownika naukowego American University in Erevan, który przedstawi swoją interpretację reform.

Zajęcia będą miały także walor ogólnokształcący związany z geografią

i krajoznawstwem, umożliwią zapoznanie się z kulturą materialną

i duchową (m.in. stare miasto w Tbilisi, średniowieczne klasztory w Armenii, tradycje kulinarne i muzyczne odwiedzanych krajów).

Wyjazd przewidywany od soboty wieczór do następnej niedzieli rano (22-29 marca) co daje również czas wolny na samodzielne wycieczki krajoznawcze 23 i 28 marca.

Literatura:

Raport koła naukowego gospodarki przestrzennej SPATIUM: “Crawling decentralization: What does local government mean in South Caucasus countries?” (2009).

Levitas, T., Swianiewicz, P. (2016). Citizen Participation, Local Government Finance and Territorial Consolidation in Armenia (with Pawel Swianiewicz) Community Finance Officers Association, Yerevan, pp. 1-10.

Mielczarek, A., & Swianiewicz, P. (2010). Georgian Local Government Reform: State Leviathan Redraws Borders? Local Government Studies, 291–311.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

­ zna podstawowe metody oceny reform terytorialnych.

­ rozumie podstawowe relacje pomiędzy elementami systemu instytucjonalnego władz samorządowych.

­ zna podstawowe dane dotyczące reform terytorialnych i decentralizacji w krajach Europy Wschodniej w XXI wieku i rozumie procesy, które do tych reform prowadziły.

­ umie współpracować w grupie w warunkach wymagających innowacyjności i reagowania na niespodziewane sytuacje.

Metody i kryteria oceniania:

Głównym kryterium oceny będzie aktywność w okresie przygotowań

i w trakcie ćwiczeń terenowych. Na końcową ocenę składać będzie się w szczególności: obecność na zajęciach i spotkaniach, wygłoszenie referatu podczas zajęć przygotowawczych, aktywność podczas spotkań z ekspertami/władzami lokalnymi (zadawanie pytań, inicjowanie dyskusji). Studenci przygotują również prezentację podsumowującą wyniki badań (praca w grupach).

Dopuszczana jest jedna nieobecność podczas zajęć przygotowawczych i jedna podczas spotkań w trakcie ćwiczeń terenowych. Pozostałe nieobecności wymagać będą odpracowania w postaci dodatkowego zadania w formie ustnej lub pisemnej (np. przygotowanie krótkiego referatu, notatki z lektury itp.) w terminie 2 tygodni od nieusprawiedliwionej nieobecności.

W przypadku niespełnienia minimalnych kryteriów zaliczenia, zaliczenie poprawkowe będzie miało postać indywidualnego raportu z wyników badań przygotowanego w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.