Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3ANPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do analizy i interpretacji bieżących zjawisk i procesów politycznych oraz ich interferencji ze sferą gospodarki, społeczeństwa i kultury z wykorzystaniem warsztatu teoretycznego i metodologicznego politologii.

Pełny opis:

Studenci na zajęciach uczą się przygotowywać indywidualnie i w grupach analizy wybranych problemów ze szczególnych uwzględnieniem np. władzy i jej funkcjonowania, własności, demokracji, konfliktów społecznych i politycznych, uwarunkowań i konsekwencji decyzji politycznych. Kształcą się w zakresie technik szacowania ryzyka politycznego przedsięwzięć inwestycyjnych i reform społecznych. Opanowują techniki scenariuszowania procesów politycznych oraz metody prognozowania.

Literatura:

1-4. Współczesna analiza polityczna. Wprowadzenie.

Literatura:

R. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007 ,r. 12;

R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej III RP, Warszawa 2006, Tom I, s. 11-42;

D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, Wprowadzenie i r. 1;

G. Majone, Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Warszawa 2004, I, IV, V;

5. Analiza empiryczna, normatywna i pojęciowa.

Literatura:

R. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007,r. 11;

A. Czajowski, Władza polityczna. Analiza pojęcia, [w:] A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, tom I, Wrocław 1998.

A. Faliński, T. Klementewicz, Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa, Warszawa 1991, część I;

W.P. Shively, Sztuka prowadzenia badań politologicznych, Poznań 2001;

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004;

J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994;

6. Społeczeństwo, gospodarka i polityka. Anatomia współzależności.

Literatura:

O. Cetwiński, M. Karwat, Polityka jako homeostat [w:] Metafory polityki, Warszawa 2001;

M. Karwat, Polityka jako skoncentrowany wyraz ekonomiki, [w:] Metafory polityki, Warszawa 2001

Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009, r. III;

T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010;

U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004, r. VIII;

R. Putman, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008;

S. Rose - Ackermann, Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Warszawa 2001;

7. Ekonomiczna analiza polityki.

Literatura:

Miklaszewska J., Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Kraków 2001;

Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, (red.). J. Wilkina, Warszawa 2005, r. 4,7,10;

Elementy teorii wyboru społecznego, (red.) G. Lissowski, Warszawa 2001;

J.P. Gunning, Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Warszawa 2001;

8. Antropologia polityczna. Symbole, mity i rytuały w polityce.

Literatua:

H. Plessner, Władza a natura ludzka. Esej o antropologii światopoglądu historycznego, Warszawa 1994;

D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994;

Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Szkice z antropologii polityki, B. Szklarski (red.), Warszawa 2008;

Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społczeństw, L. E. Harrison, S.P. Huntington, (red.) Poznań 2003;

Kulturowo-polityczny AVATAR. Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych, (red.) P. Żuk, Warszawa 2013;

9. Organizacyjne podstawy polityki. Instytucje w przestrzeni publicznej.

Literatura:

J. G. March, J. P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005;

B. Kaczmarek, Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001;

M. Jo Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002, r. 9;

J. Golinowski, Wizerunki organizacji politycznych, Warszawa 2004;

Instytucje: konflikty i dysfunkcje, (red.) M. Jarosz, Warszawa 2012;

10. Media a polityka

Literatura:

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008;

L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informatycznej, Kraków 2001;

J. Golinowski, Reality show medialnej demokracji, [w:] M. Karwat (red.) Paradoksy polityki, Warszawa 2007;

J. Keane, Media a demokracja, Londyn 1992;

T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społęcznego życia informacji, Kraków 2011;

M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008;

D. Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008;

M. Karwat, O karykaturze polityki, Warszawa 2012, r. 11,12;

11. Język polityki, a język analizy politycznej. Analiza dyskursu publicznego.

Literatura:

F. Ryszka, O tym co polityczne. Przyczynek do rozważań z semantyki politycznej, [w:] Prawo i Polityka, Warszawa 1988; tegoż autora, Nauka o polityce, Warszawa 1984, s. 9-48; lub O pojęciu polityki, Warszawa 1992;

B. Walczak, Co to jest język polityki, [w:] Język a kultura, tom 11, Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994;

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007;

Z. Blok, Język polityki i język politologii jako przedmiot badań politologii empirycznej, [w:] Politologia w Polsce (red.) T. Łoś-Nowak, Toruń 1998;

Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków 1997;

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza dyskursu jako metoda w badaniach politologicznych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009;

J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, t. 2, Warszawa 2002.

Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologa, red. A. Horolets, Toruń 2008;

Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków 2006;

B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2006, t. 2, nr 1;

12. Analiza rynku politycznego w demokracji. Rywalizacja, czy współpraca?

Literatura:

M. Cichosz, Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego [w:] A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce,Wrocław 2009, s. 93-122;

B. Dobek-Ostrowska, Diagnoza rynku politycznego i prognozowanie [w:] B. Dobek-Ostrowska B.,Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 317-322;

A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004, s. 24-40.

13. Prognozy i zalecenia jako efekt pracy analitycznej.

Literatura:

Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci, E. Ponczek, A Sepkowski (red.) Toruń 2008;

Świat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA, wstęp J. Staniszkis, Kraków 2009;

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. naukowa M. Boni, Warszawa 2009;

M. Hirszowicz, Stąd, ale dokąd. Społeczeństwo u progu nowej ery, Warszawa 2007;

I. Wallerstein , Koniec świata jaki znamy; Warszawa 2004. ss. 107-119, 152-170;;

D. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002;

M. Castells, Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009;

A. Sepkowski, Teoria a przewidywanie w polityce, [w:] Czym jest teoria w politologii, pod red. Z. Bloka, Warszawa 2011;

G. Friedman, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa, 2009;

M. Blaug, Metodologia prognozy, Warszawa 1995;

D. Błaszczuk, Wstęp do prognozowania i symulacji, Warszawa 2001;

W. Milo (red.), Prognozowanie i symulacja, Łódź, 2000;

M. Sułek, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa, 2010;

14. Prezentacja projektów grupowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową aktywności indywidualnej na zajęciach oraz zaliczenia projektu grupowego - analizy wskazanego przez prowadzącego aktualnego problemu, przygotowanego w 6-8 osobowych zespołach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tobiasz
Prowadzący grup: Marcin Tobiasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tobiasz
Prowadzący grup: Marcin Tobiasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.