Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia instytucji politycznych Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D1HIPW Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji politycznych Wschodu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma pomóc studentom w zrozumieniu funkcjonowania instytucji politycznych obszaru euroazjatyckiego. W programie przewidziano zapoznanie studenta z ewolucją instytucji organizmów politycznych na tym obszarze. Przedmiot ma także sprzyjać umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia o związkach procesów społecznych i instytucji politycznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma pomóc studentom w zrozumieniu źródeł, korzeni instytucji politycznych obszaru eurazjatyckiego. W programie przewidziano zapoznanie studenta z dawnymi (przed powstaniem kaganatu tureckiego) instytucjami organizmów politycznych na obszarze Bliskiego Wschodu, Kaukazu i Azji Centralnej. Na zajęciach wskazana będzie wyraźnie tradycja turecka, arabska, biznatyjska i mongolska w kolejnych odsłonach systemów władzy we wskazanych regionach. Ważną częścią przedmiotu jest też ukazanie i wyjaśnienie ewolucji ruskich i rosyjskich instytucji politycznych – od organizmów patrymonialnych i republikańskich poprzez monarchie stanową, absolutną, konstytucyjną po instytucje przedbolszewickiej republiki. Ukazana także zostanie specyfika carskiego systemu kolonialnego z zarządzaniem pośrednim oraz instytucje władzy funkcjonujące w regionie Azji Centralnej i Kaukazu w opozycji do zdobywających władzę bolszewików. Przedmiot ma także sprzyjać umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia o związkach procesów społecznych i instytucji politycznych.

Literatura:

Pozycje występujące kilkukrotnie na zajęciach:

• B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.

• L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2010.

• B. Gafurow, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Warszawa 1978.

• A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 2002.

• Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Kraków 1996.

• J.-P. Roux, Historia Turków, Gdańsk 2003.

• M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, różne wydania.

• A. Wierzbicki, P. Załęski, Trybalizm a władza w Azji Centralnej, Pułtusk 2008.

• J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2002.

• M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

Literatura do zajęć w danym cyklu.

Efekty uczenia się:

K_W03. Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form organizacji życia społecznego w regionach: Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu w wymiarze historycznym.

K_W04. Ma wiedzę na temat różnorodności historiograficznej interpretacji dziejów instytucji politycznych Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

K_U01. Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U04. Potrafi wskazać elementy demokracji w dziejach instytucji państw Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji politycznych.

K_U07. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł.

K_U11. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień politycznych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

K_K07. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność oraz napisanie sprawdzianu (podczas zajęć) i pracy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Załęski
Prowadzący grup: Piotr Załęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Uwagi:

Min. 2/3 zajęć odbywać się będzie w formie synchronicznej - podczas nich metodami pracy będą: dyskusja i rozmowa nauczająca (właściwy link będzie wysyłany każdorazowo na co najmniej 15 minut przed zajęciami)

Max. 1/3 zajęć może odbyć się asynchronicznie - w przedmiocie tym technicznie będzie polegało to na wysyłaniu studentom linku do nagranego wykładu na dany temat, co stworzy możliwość jego obejrzenia w dowolnym czasie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.