Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3POGO Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs podstawowy ekonomii (2 semestry); znajomość podstawowych zagadnień z mikro- i makroekonomii; elementarna wiedza matematyczna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat celów i metod oddziaływania państwa na funkcjonowanie i rozwój gospodarki. Tematyka zajęć uwzględnia makro- i mikroekonomiczne mechanizmy oddziaływania polityki gospodarczej oraz ich praktyczne efekty. Odrębne zajęcia poświęcone są zagadnieniom transformacji gospodarczej oraz prowadzeniu polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację zagadnień omawianych w ramach kursu podstawowego ekonomii. Zajęcia obejmują tematy wprowadzające do polityki gospodarczej, w tym elementy historii myśli ekonomicznej, jak i omówienie podstawowych polityk makro- i mikroekonomicznych z uwzględnieniem praktyki wybranych państw. Omawiane zagadnienia:

- Polityka gospodarcza – wprowadzenie

- Rola państwa w gospodarce (przegląd koncepcji)

- Transformacja systemu gospodarczego Polski

- Efektywność i zawodność rynku

- Cykle koniunkturalne

- Wzrost gospodarczy

- Polityka fiskalna

- Polityka monetarna

- Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej

- Polityka gospodarcza w czasie kryzysu finansowego

- Regulacja rynku pracy

- Polityka mikroekonomiczna (polityka przemysłowa i rolna)

- Polityka regionalna.

Literatura:

- T. Włudyka (red.), Polityka gospodarcza, Wolters Kluwer Sp. z o.o., 2007;

- H. Ćwikliński (red.), Polityka gospodarcza, wydanie czwarte, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004;

- B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

- A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999;

- N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

- J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999;

- J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;

- R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, wydanie trzecie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;

- Artykuły z prasy fachowej (np. „Gospodarka Narodowa”, „Gazeta Bankowa”, „Bank i Kredyt”).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci powinni dysponować wiedzą na temat na temat celów i metod oddziaływania państwa na funkcjonowanie i rozwój gospodarki oraz umieć analizować praktyczne efekty tych działań, w tym zarówno efekty polityki makro- jak i mikroekonomicznej.

Metody i kryteria oceniania:

zal-o

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.