Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1-MIJBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty na I roku studiów magisterskich (edycja rok I - 2019/2020)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie osób biorących udział w zajęciach z procesem badań empirycznych w naukach społecznych: od projektowania badań, poprzez zbieranie danych, po ich analizę i opisywanie rezultatów. Studenci i studentki po ukończeniu zajęć powinni posiadać wiedzę na temat metod i technik badań empirycznych. Podczas zajęć poruszane będą również kwestie istotne zarówno dla badań empirycznych, jak i dociekań innych niż empiryczne, jak np. określanie celu badań, konstruowanie pytań badawczych, prowadzenie przeglądu literatury czy budowanie przekonującej argumentacji.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Wprowadzenie do badań empirycznych w studiach nad integracją europejską.

• Babbie, s. 19–45.

3. Projektowanie badań. Cel, pytania, hipotezy, plan.

• Babbie, s. 58–74.

• Babbie, s. 105–139.

• Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa.

• Schwartz-Shea, Yanow, s. 15–23.

4. Przegląd literatury. Uzasadnianie projektu badawczego.

• Babbie, s. 477–491.

• Bäcker et al., s. 24–29.

• Becker H.S. (2013), Warsztat pisarski badacza, Warszawa.

• Sandberg J., Alvesson M. (2011), Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization?, „Organization”, t.18, nr 1, s. 23–44.

• Schwartz-Shea, Yanow, s. 34–37.

5. Jakość badań. Zagadnienia etyczne.

• Babbie, s. 77–102, 166–173.

• Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa.

• Schwartz-Shea, Yanow, s. 91–114.

6. Praca z pojęciami

• Schaffer F.C. (2015), Elucidating Social Science Concepts, Routledge, s. 4–25.

• Babbie, s. 141–166.

7. Dane w badaniach ilościowych.

• Babbie, s. 206–248.

• Babbie, s. 274–318.

8. Analiza danych ilościowych. Przykłady.

• Babbie, s. 449–476.

• Kirpsza A. (2013), Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską, w: K. Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Warszawa.

9. Dane w badaniach jakościowych (I).

• Babbie, s. 320–354.

• Kvale S. (2012), Prowadzenie wywiadów, Warszawa.

• Schwartz-Shea, Yanow, s. 78–90.

10. Dane w badaniach jakościowych (II). Badania niereaktywne.

• Babbie, s. 357–387.

11. Analiza danych jakościowych. Przykłady.

• Babbie, s. 421–448.

• Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa.

• Ławniczak K. (2018), Śledzenie procesu w badaniach politologicznych. Warianty i potencjał zastosowania, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 49–61.

12. Prezentacja projektów badawczych.

Literatura:

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa.

Bäcker R. et al. (2016), Metodologia badań politologicznych, Warszawa.

Schwartz-Shea P., Yanow D. (2012), Interpretive Research Design. Concepts and Processes, New York.

Efekty uczenia się:

Studentki i studenci:

- mają pogłębioną wiedzę przedmiotową i metodologiczną nauk społecznych i studiów europejskich oraz ich relacji do innych nauk, szczególnie nauk humanistycznych

- mają pogłębioną i poszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach modelowania struktur i instytucji społecznych (w tym politycznych) a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości i relacji z otoczeniem

– potrafią wykorzystywać zaawansowaną wiedzę i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i analizowania danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich

– potrafią obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro – i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej

– potrafią posługiwać się teoriami naukowymi oraz pojęciami z zakresu nauk społecznych w celu opisu i krytycznej analizy procesów i zjawisk społecznych w Europie

- potrafią spekulować na temat możliwego rozwoju procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem metod i narzędzi w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich

- potrafią określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

50% - ocena pracy w trakcie semestru,

50% - ocena pracy semestralnej, w tym części pisemnej i prezentacji wyników.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność podczas zajęć, właściwie wykonanie zadań w trakcie semestru oraz pracy semestralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Ławniczak
Prowadzący grup: Kamil Ławniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.