Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozapracownicze stosunki zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA39 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozapracownicze stosunki zatrudnienia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pomijanymi w dotychczasowym programie studiów prawniczych, a istotnymi ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia pozapracowniczymi formami zatrudnienia.

Pełny opis:

Ogólna charakterystyka prawna i systematyka stosunków zatrudnienia; standardy europejskie w tym zakresie, umowa o pracę z cywilnoprawne stosunki, których przedmiotem jest świadczenie pracy; umowa stałego zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna; ubezpieczenia społeczne; umowa o pracę nakładczą, praca członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, domownik członka spółdzielni pracy i spółdzielni produkcyjnej; ubezpieczenia społeczne;

Hybrydowe stosunki zatrudnienia (powiernik, rzecznik patentowy, członek KRRiT oraz RPP); zatrudnienie członków zarządów spółek kapitałowych; status zatrudnienia komornika, syndyka i likwidatora; samozatrudnienie; charakter prawny administracyjno-prawnych stosunków zatrudnienia; podmioty administracyjno-prawnych stosunków zatrudnienia; powstanie i ustanie administracyjno-prawnych stosunków zatrudnienia; prawa i obowiązki stron administracyjno-prawnych stosunków zatrudnienia; odpowiedzialność w ramach administracyjno-prawnych stosunków zatrudnienia, zarys systemu zaopatrzenia społecznego funkcjonariuszy państwowych

Literatura:

1. M. Gersdorf, Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 11/2012

2. M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013

3. M. Gersdorf, Umowa o pracę umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993 r.

4. M. Gersdorf (red.), Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2012

5. M. Gersdorf, Związki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie SN, PPH 1997/7/1-11

6. T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Kolonia LTD 2000, s. 13-50

7. J. Kruczalak-Jankowska, Umowy menedżerskie, Warszawa 2000

8. Z. Kubot, Status prawny funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych w PRL, Służby Publiczne. Materiały IX Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław -Karpacz, Wrocław 1982, s. 148 i nast.

9. M. Gersdorf, Wynagrodzenie członków r.s.p. po zmianach w prawie spółdzielczym, PiZS 1996/4, 5

10. A. Musiała, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat prawa pracy. Student uzyskuje również pogłębiona wiedzę na temat stosunków społeczno-ekonomicznych. Student uzyskuje umiejętność wykorzystywania nabytej w toku wykładu wiedzy do stosowania w swoim życiu zawodowym. Student potrafi zidentyfikować charakter stosunku zatrudnienia niebieszczącego się w klasycznym pojęciu stosunku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wysłuchanie wykładu i zapoznanie się z literatura przedmiotu jest wystarczające dla uzyskania wiedzy na temat pomijanych w dotychczasowym programie studiów prawniczych, a istotnymi ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia pozapracowniczymi formami zatrudnienia.

Sposób zaliczenia: Potwierdzone uczestnictwo w wykładzie

Na ocenę dobrą lub bardzo dobrą - praca pisemna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.