Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie i wspólnotowe prawo antymonopolowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA59 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polskie i wspólnotowe prawo antymonopolowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prawne zagadnienia ochrony konkurencji w znaczeniu ścisłym (praktyki ograniczające konkurencję) w prawie polskim i wspólnotowym.

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane są następujące kwestie: doktrynalne podstawy konkurencji, jako zjawiska ekonomicznego; powstanie i rozwój prawa antymonopolowego; cele prawa antymonopolowego; problem interesu publicznego, jako przesłanki ingerencji państwa w stosunki konkurencji; zakres przedmiotowy prawa antymonopolowego; pojęcie rynku właściwego; zakres podmiotowy prawa antymonopolowego – specyfika pojęcia przedsiębiorcy; zasada eksterytorialności w stosowaniu prawa antymonopolowego; wyłączenia stosowania reguł prawa antymonopolowego; nadużycie pozycji dominującej; porozumienia ograniczające konkurencję; kontrola koncentracji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (red. H. Gronkiewicz - Waltz, M. Wierzbowski), LexisNexis wyd. 2009 r., rozdział XI pkt 1 – 2

Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, (red. J. Barcz) wyd. dowolne, część II, pkt. 1-3

Literatura uzupełniająca:

M. Stefaniuk, Publicznoprawne reguły konkurencji, Lublin 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student powinien posiadać wiedzę obejmującą zarówno podstawowe założenia teoretyczne związane z publicznoprawnymi aspektami ochrony konkurencji, jak i obowiązujące unormowania prawne i najważniejsze orzeczenia w tym zakresie Towarzyszyć jej powinna umiejętność znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa oraz literatury dotyczącej prawa antymonopolowego, polskiego i wspólnotowego.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość wykładu, literatury obowiązkowej, wymaganych aktów prawnych oraz powoływanych na wykładzie orzeczeń sądów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.