Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie państwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA96 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kierowanie państwem
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dotyczą różnych zagadnień związanych z kierowaniem państwem, w szczególności tego jakie czynniki wpływają na skuteczność wykonywania zadań przez państwo. W pierwszej kolejności omawiane są cele i zadania państwa, zarówno współcześnie jak i w ujęciu historycznym. Następnie prezentowane są różne struktury państwa ze wskazaniem dobrych i złych stron, a także uwarunkowań historycznych. Najistotniejszym elementem zajęć jest opis różnych mechanizmów zarządzania państwem jako całością i poszczególnymi jego elementami. Zajęcia obejmują nie tylko wiedzę z zakresu prawa, ale również zagadnienia dotyczące organizacji i zarządzania dużymi strukturami ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania dokonań z zakresu nauk o zarządzaniu w administracji publicznej. Szczególną uwagę zwraca się na obszar zarządzania publicznego, rolę polityki, kwestii społecznych i ekonomicznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zarządzanie państwem i jego elementami zależy od szeregu czynników: struktury organizacyjnej, prawa, historii, poziomu rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Kluczową kwestią jest pytanie jak skutecznie zarządzać państwem, tj. jak identyfikować potrzeby społeczeństwa, jak formułować cele i zadania państwa oraz jak te cele realizować biorąc pod uwagę aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, a także strukturę organizacyjną państwa.

Pełny opis:

Zarządzanie państwem i jego elementami zależy od szeregu czynników: struktury organizacyjnej, prawa, historii, poziomu rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Kluczową kwestią jest pytanie jak skutecznie zarządzać państwem, tj. jak identyfikować potrzeby społeczeństwa, jak formułować cele i zadania państwa oraz jak te cele realizować biorąc pod uwagę aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, a także strukturę organizacyjną państwa.

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia z zakresu prawa, teorii organizacji i zarządzania, historii i socjologii.

Literatura:

K. Raczkowski - Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka. PWN 2015

J. Stiglitz - Ekonomia sektora publicznego. PWN 2004

J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert - Kierowanie, PWE 2001

J. Staniszkis - O władzy i bezsilności. Wyd. Literackie 2006

J. Sachs - Koniec z nędzą. Zadania dla naszego pokolenia. PWN 2006

M. N. Rothbard - Anatomy of the state. Ludwig von Mises Institute 2009

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia jest zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na rządzenie państwem, a także z metodami i dostępnymi instrumentami zarządzania państwem: prawnymi, organizacyjnymi, socjologicznymi, itp.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.