Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie a postęp techniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC105 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie a postęp techniczny
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze rozwiązania techniczne ingerujące w sferę prawa autorskiego i praw pokrewnych (reprografia, telewizja kablowa, komputery i sieci komputerowe, multimedia, Internet, sampling, zabezpieczenia techniczne przed dostępem i korzystaniem z informacji) oraz podjęta będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle prawa autorskiego przedstawia się korzystanie z takich rozwiązań.

Pełny opis:

Kurs stanowić będzie próbę spojrzenia na instytucje prawa autorskiego z perspektywy użytkownika nowoczesnych urządzeń technicznych (sprzętu komputerowego, aparatury nagrywającej, sieci informatycznych etc.) Takim użytkownikiem może być wprawdzie zarówno twórca, jak i osoba, korzystająca z wytworu cudzego intelektu, ale implikacje udogodnień, jakie przynosi postęp technologiczny, są dla tych kategorii osób zasadniczo różne. Z jednej strony pojawia się możliwość „wspierania” twórczości techniką (n.p. tzw. twórczość komputerowa albo sampling), z drugiej – technika ułatwia zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworów (zarówno za zezwoleniem podmiotu praw wyłącznych, jak i bez takiego zezwolenia). Postęp technologiczny stanowi szansę, ale i wyzwanie dla tradycyjnych konstrukcji prawa autorskiego. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze rozwiązania techniczne ingerujące w sferę prawa autorskiego i praw pokrewnych (reprografia, telewizja kablowa, komputery i sieci komputerowe, multimedia, Internet, sampling, zabezpieczenia techniczne przed dostępem i korzystaniem z informacji) oraz podjęta będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle prawa autorskiego przedstawia się korzystanie z takich rozwiązań.

Literatura:

1. J.Barta i R.Markiewicz (red) „Prawo autorskie a postęp techniczny”

2. J.Barta i R.Markiewicz „Prawo autorskie i prawa pokrewne”

3. A.Matlak „Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym”

4. J.Barta (red.) „System prawa prywatnego. T.XIII. Prawo autorskie”

5. J.Barta i in. „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz”

6. J.Flisak [red.] "Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- analizuje problematykę ochrony prawnej oprogramowania komputerowego

- rozpoznaje licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego typu open source oraz ich skutki prawne

- rozpoznaje czynności potrzebne do uzyskania uprawnień do rozpowszechniania utworu multimedialnego

- analizuje dopuszczalność wymiany za pośrednictwem Internetu plików zawierających chronione prawem autorskim utwory

- analizuje skutki prawne korzystania z dysków wirtualnych

- rozpoznaje pojęcia: caching, deep-linking, licencje open source, digitalizacja, sampling, rozwiązania DRM.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.