Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Law and Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC41 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Law and Economics
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Pytania, na które stara się odpowiedzieć ekonomiczna teoria prawa to m. in. Czy prawo jest na pewno niezbędne? Co to są koszty transakcyjne i jakie mają znaczenie dla regulacji prawnej? Jaki jest związek 'dylematu więżnia' z prawem cywilnym? Czy stosunek ludzi do ryzyka może mieć znaczenie dla prawa?

Materiały do czytania głównie w języku angielskim.

Pełny opis:

Konwersatorium dla III, IV, V roku studiów.

WYKŁAD PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, egzamin - dobrowolny dla osób pragnących uzyskać ocenę końcową, inne wymagania dot. zaliczenia: maksimum dwie nieobecności.

Ekonomiczna analiza prawa (zwana też ekonomiczną teorią prawa) jest jednym z nowszych kierunków myśli prawniczej. Kierunek ten powstał w USA, obecnie jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej wymagających kierunków badań prawa na świecie. Ekonomiczna teoria prawa służy do opisu instytucji prawnych za pomocą narzędzi właściwych dla nauki ekonomii. Prawo rozpatrywane jest jako system zachęt i bodźców, których celem jest (między innymi) dążenie do rozwiązań efektywnych. Jest to kierunek interdyscyplinarny, korzystający z dorobku innych nauk społecznych.

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawami ekonomicznej teorii prawa oraz sprowokowanie dyskusji o prawie z uwzględnieniem jego aspektów interdyscyplinarnych, w tym skutków, które dana regulacja może powodować (nie zawsze zakładanych przez ustawodawcę).

Zajęcia prowadzone są w blokach poświęconych poszczególnym zagadnieniom. Po przedstawieniu ogólnych założeń kierunku, pierwsze kilka zajęć poświęconych jest na powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii, w tym utrwalenie nomenklatury języka angielskiego. Następnie omówione zostaną kolejno: ekonomiczna teoria prawa własności, prawa kontraktów oraz odpowiedzialności deliktowej.

Literatura:

1. Stroiński R., Wprowadzenie do analizy ekonomicznej prawa (Law and Economics), [w:] M. Bednarski, J. Wilkin [red.] , Ekonomia dla prawników (i nie tylko), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie II, Warszawa 2005.

2. Stroiński R., Ekonomiczna analiza prawa, czyli w poszukiwaniu efektywności, Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002, nr 3.

3. Stroiński R., O kosztach transakcyjnych i potrzebie analizy ekonomicznej w

prawie handlowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 6.

4. Stelmach J., Brożek, B., Metody prawnicze, Zakamycze 2004 (ekonomicznej teorii prawa poświęcony jest rozdział III.3).

5. Czabański, J., Ekonomiczne podejście do przestępczości, "Edukacja Prawnicza" 2005,

nr 5 (ekonomicznej teorii prawa poświęcony jest cały numer, por. także teksty M. Olendra, J. Bełdowskiego i R. Stroińskiego oraz wywiad z Prof. dr hab. L. Balcerowiczem.

6. Strony internetowe European Association of Law and Economics (www.eale.org) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (www.pseap.org)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stroiński
Prowadzący grup: Rafał Stroiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.