Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prasowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC67 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo prasowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest, aby uczestnik uczestniczył wcześniej w zajęciach z prawa cywilnego cz. I, prawa konstytucyjnego oraz postępowania karnego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma stanowić próbę przybliżenia regulacji prawa prasowego, począwszy od postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o wolności słowa i dostępu do informacji, przez przepisy ustawy prawo prasowe określające pojęcie prasy, formy prawne i organizacyjne, w jakich działalność prasowa może być prowadzona, obowiązki dziennikarzy, redaktorów i wydawców, a skończywszy na przepisach szczególnych.

Pełny opis:

Prasę (czy szerzej: media masowe) określa się coraz częściej mianem "czwartej władzy". Regulacje prawne określające ramy jej działania nabierają z czasem coraz większego znaczenia. Kurs ma stanowić próbę przybliżenia tych regulacji, począwszy od postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o wolności słowa i dostępu do informacji, przez przepisy ustawy prawo prasowe określające pojęcie prasy, formy prawne i organizacyjne, w jakich działalność prasowa może być prowadzona, obowiązki dziennikarzy, redaktorów i wydawców, a skończywszy na szczególnych przepisach dotyczących n.p. reklamy prasowej, praw autorskich do materiałów prasowych i licencji ustawowych dla prasy czy organizowania konkursów. Istotną częścią kursu będzie analiza dość bogatego orzecznictwa sądowego odnoszącego się - w szczególności - do kwestii związanych z odpowiedzialnością za naruszenie w działalności prasowej praw osób trzecich.

Literatura:

1. J.Sobczak „Ustawa prawo prasowe. Komentarz”

2. I.Dobosz „Prawo prasowe”

3. M.Zaremba „Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne”

4. Zbiorowe „Prawo mediów”

5. E.Ferenc-Szydełko „Prawo prasowe. Komentarz”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– analizuje problematykę odpowiedzialności dziennikarskiej (w tym jej przesłanki)

– rozpoznaje instytucje prawa prasowego takie jak: prasa, wolność prasy, wolność słowa, obowiązek zachowania szczególnej staranności dziennikarskiej, tajemnica dziennikarska, prawo do informacji publicznej, sprostowanie, odpowiedź.

– wyjaśnia zagadnienia związane z spełnianiem wymogów formalnych prowadzenia działalności prasowej

- analizuje problematykę rozpowszechniania materiałów prasowych za pośrednictwem Internetu

- rozpoznaje materiały prasowe będące przedmiotem prawa autorskiego;

- analizuje przesłanki dopuszczalności reklamy prasowej określonych produktów (alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów farmaceutycznych)

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy (jednokrotnego wyboru). Alternatywnie – dla chętnych – praca pisemna na uzgodniony z prowadzącym temat.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.