Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European medical law and bioethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC96 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: European medical law and bioethics
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawoznawstwo 2200-1A021-NR

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego i prawa europejskiego.

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawowe instytucje europejskiego prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Rady Europy o Prawach Człowieka i Biomedycynie oraz europejskiego prawa wspólnotowego, a także zasady ochrony praw pacjenta. Problematyka prawna i dylematy bioetyczne prezentowane są na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów polskich i innych państw europejskich.

Pełny opis:

Wykład prezentuje podstawowe instytucje europejskiego prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Rady Europy o Prawach Człowieka i Biomedycynie oraz jej protokołów dodatkowych, a także uregulowań europejskiego prawa wspólnotowego. Przedmiotem wykładów będą następujące zagadnienia.

1. Metodologia prawa medycznego i źródła prawa medycznego

2. Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie

3. Europejskie medyczne prawo wspólnotowe

4. Zgoda na interwencję medyczną

5. Genetyka i status ciała ludzkiego

6. Transplantacja

7. Badania naukowe na ludziach

8. Prawa pacjenta – tendencje regulacyjne w Europie

9. Systemy i podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej w sprawach medycznych

10. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej

11. Roszczenia wrongful life

12. Wspomagana prokreacja

13. Wspomagane samobójstwo i eutanazja

14. Transseksualizm

15. Zaliczenie

Literatura:

1. T. Beauchamp, L. Walters, J. Kahn, A. Mastroianni, Contemporary Issues in Bioethics, Belmont 2008;

2. L. Bosek (ed.), Medical Law, Warsaw 2019;

3. A. Grubb, J. Laing, J. McHale, Principles of Medical Law, Oxford 2010;

4. T. Hervey, J. McHale, Health Law and the European Union, Cambridge 2004

5. M. Safjan (ed). Medical Law. Cases and Commentaries, Warsaw 2012;

6. M. Safjan, L. Bosek (eds), System Praw Medycznego, vol. 1, Warsaw 2018;

7. M. Safjan, L. Bosek (eds), System Prawa Medycznego, vol. 2, Warsaw 2018;

8. Sh. Pattison, Medical law and ethics, London 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student

- posiada wiedzę na temat instytucji prawa medycznego,

- analizuje samodzielnie orzeczenia sądowe z zakresu prawa medycznego

- rozpoznaje europejskie akty prawne oraz standardy bioetyczne.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bosek
Prowadzący grup: Leszek Bosek, Agnieszka Nogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.