Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK109 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie zjawiska przemocy w rodzinie w kontekście regulacji prawnych, teorii i praktyki prawa, a także umiejscowienie tego zjawiska w społecznym kontekście. Oprócz zagadnień czysto prawnych pojawiają się również elementy psychologii, socjologii, nauk społecznych, których celem jest uwrażliwienie studentów i zapoznanie ich ze specyfiką tego przestępstwa. Zajęcia łączą w sobie elementy wykładu, pracy warsztatowej, spotkań z osobami zajmującymi się ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie, a podsumowaniem semestralnej pracy jest przeprowadzenie rozprawy sądowej.

Pełny opis:

Warsztaty z przeciwdziałania przemocy w rodzinie poruszają niezwykle ważny temat, jakim jest stosowanie przemocy wobec osób najbliższych. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne, z których każdy po wprowadzeniu teoretycznym ma za zadanie przygotować uczestników do praktycznego radzenia sobie z tym niezwykle trudnym zagadnieniem. Omówienie zagadnień teoretycznych konfrontowane jest z praktycznym ich zastosowaniem. W tym calu program zajęć przewiduje spotkania z zaproszonymi gośćmi (dzielnicowy, prokurator, itp.), a kulminacyjnym etapem zajęć jest przeprowadzenie rozprawy sądowej przez studentów, podczas której mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Celem zajęć jest:

- zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- przedstawienie zjawiska przemocy w szerszym kontekście, społeczno – kulturowym

- umożliwienie spotkanie z praktykami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce podczas warsztatów i rozprawy końcowej

Szczególnie ważne jest umiejscowienie tego zjawiska w szerszym kontekście, gdzie oprócz prawa dyskutowane będą elementy psychologii, socjologii, nauk społecznych. Ma to na celu ukazanie szerokiego spektrum możliwości pomocy ofiarom i sprawcom w wychodzeniu z przemocy.

Warsztaty łączą w sobie elementy prawa karnego, procedury karnej, prawa cywilnego, prawa administracyjnego i dziedzin pokrewnych, a także kryminologii i socjologii.

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie studenci będą potrafili:

Wiedza:

- znajomość przepisów regulujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- umiejscowienie przemocy w rodzinie w kontekście społecznym

- podstawy teoretyczne do pracy z ofiarą i sprawcą przemocy

Umiejętności:

- korzystanie z ustaw, kodeksów i innych aktów prawnych dotyczących przemocy w rodzinie

- diagnozowanie przemocy i pomoc ofiarom, a także praca ze sprawcom

- sprawne poruszanie się po procedurze karnej

- wykonywanie czynności procesowych, prowadzenie postępowanie przygotowawczego i prowadzenie rozprawy sądowej w zakresie spraw przemocowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykazanie się wiedzą, zaangażowaniem i pracą własną w zgłębianiu prezentowanych zagadnień. Studenci mają obowiązek przygotowywać się do zajęć i angażować w dyskusję na zajęciach. Mała liczba osób w grupie gwarantuje każdemu możliwość zabrania głosu i wyrażenia swojej opinii, a także zaprezentowania zdobytej wiedzy. Najważniejszym elementem zajęć jest uczestnictwo w przygotowaniach do rozprawy i samej rozprawie sądowej pod koniec zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.