Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Philosophy of European Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM64 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Philosophy of European Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu analizę stosowania norm prawa unijnego w ramach szerszej perspektywy

administracyjnej, politycznej, społecznej i filozoficznej. W szczególności zbadane zostaną

zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania instytucji unijnych oraz problematyki

przestrzegania praw człowieka w Unii.

Pełny opis:

1. Cele, przyczyny i aksjologia integracji europejskiej.

2. Integracja gospodarcza oraz zaangażowanie obywatelskie; obywatelstwo Unii,

europejska inicjatywa obywatelska.

3. Jednostka i wspólnota w Unii Europejskiej; prawa indywidualne oraz tworzenie się

podmiotu kolektywnego (demos).

4. Perspektywa administracyjna i polityczna integracji europejskiej; Komisja Europejska,

urzędnicy unijni, gabinety polityczne, agencje.

5. Perspektywa prawodawcza i polityczna integracji europejskiej; zasada przejrzystości,

lobbying.

6. Perspektywa sądowa i prawodawcza; studium przypadku Trybunału Sprawiedliwości UE.

7. Splątanie praw: Karta Praw Podstawowych oraz Europejska Konwencja o ochronie

praw człowieka i podstawowych wolności.

Literatura:

1. Dickson Julie, Pavlos Eleftheriadis (red.), "Philosophical Foundations of European Union Law", Oxford: OUP 2012.

2. Priban Jiri (red.), "Self-Constitution of European Society. Beyond EU Politics, Law and Governance", London-New York: Routledge 2016.

3. Somek Alexander, "Engineering Equality. An Essay on European Anti-Discrimination Law", Oxford: OUP 2011.

4. Somek Alexander, "Individualism. An Essay on the Authority of the European Union Law", Oxford: OUP 2008.

Efekty uczenia się:

Uczestnictwo w zajęciach powinno przyczynić się do wykształcenia u studentów znajomości oraz krytycznej analizy funkcjonowania norm, zasad i instytucji prawa unijnego. Dodatkowo, studenci powinni wzmocnić swoje kompetencje metodologiczne, ze względu na posługiwanie się różnymi metodami badawczymi, o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu prawa, politologii, administracji czy filozofii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu na podstawie uczestnictwa studentów w zajęciach lub pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.