Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPK019A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa karnego materialnego ale otwarte również na inne tematy głownie z szeroko rozumianego prawa penalnego

Pełny opis:

Seminarium prowadzone w ramach katedry ma na celu przygotowanie uczestników do napisania i obrony pracy magisterskiej, w szczególności z zakresu tematyki odpowiedzialności karnej, ale otwarte jest również na inne tematy z zakresu szeroko rozumianego prawa penalnego, m.in. dotyczące odpowiedzialności nieletnich, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, prawa wykroczeń, czy prawa karnego skarbowego.

Literatura:

Wynikająca z tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Celem seminarium jest rozwinięcie wśród jego uczestników umiejętności przygotowywania prac pisemnych, w szczególności pracy magisterskiej. Uczestnik uzyskuje umiejętności:

posługiwania się podstawowym warsztatem pozwalającym wykonać na wysokim poziomie pracę magisterską;

poddawania krytycznej analizie tekstów omawianych na seminarium;

publicznej prezentacji wyników swych ustaleń i obrony przedstawianych tez;

uczestniczenia w dyskusji nad wystąpieniami innych uczestników seminarium;

formułowania merytorycznie uzasadnionych uwag wobec propozycji prezentowanych przez innych uczestników.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest aktywny udział w zajęciach: przygotowywanie i wygłaszanie wystąpień oraz uczestniczenie w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

nie wymagane w ramach seminarium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Król-Bogomilska
Prowadzący grup: Magdalena Błaszczyk, Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.