Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola polityczna i społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S044 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kontrola polityczna i społeczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład ma za zadanie przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu dwóch rodzajów kontroli wykonywanej wobec administracji.

Po pierwsze, chodzi tu o kontrolę polityczną wykonywaną przez Sejm oraz Senat, ale również wykonywaną przez organy stanowiąco - kontrolne jednostek samorządu terytorialnego.

Po drugie, chodzi o kontrolę społeczną, tj. wykonywaną wobec administracji przez jednostki.

Założeniem wykładu jest zaznajomienie słuchcza z tymi rodzajmi kontroli administracji oraz ukazaniu ich wpływu na funkcjonowanie administracji publicznej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład podzielony na dwa segmenty.

I. Kontrola polityczna nad administracją

1) Uprawnienia Sejmu (Senatu) w kontrolowaniu administracji

2) Uprawnienia organów stanowiąco-kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego na organami wykonawczymi tych jednostek

II. Kontrola społeczna administracji:

1) Możliwość wykonywania kontroli przez jednostkę spoza aparatu administracji publicznej

2) Instrumenty wykonywania kontroli

3) Kontrola medialna

Pełny opis:

I. Kontrola polityczna nad administracją:

1) Działanie Sejmu in pleno (tworzenie prawa, możliwości powołania i odwołania Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów)

2) Działalność sejmowej komisji śledczej

3) Działalność kontrolna komisji sejmowych

4) Działalność indywidualna posłów (zapytania, pytania w sprawach bieżących, interprelacje poselskie, prawo wstępu, prawo żądania informacji)

5) Ustawowa pozycja organu stanowiąco kontrolnego JST

6) Ustawowe komisje rady gminy (powiatu, sejmiku województwa) oraz ich uprawnienia

7) Działalność indywidualna radnych

II. Kontrola społeczna:

1) Geneza kontroli społecznej

2) Instrumenty kontroli społecznej (skargi, wnioski, petycje)

3) Kontrola wykonywania przez media

Literatura:

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

1) Słuchacz orientuje się w ogólnym zarysie systemu kontroli politycznej i społecznej.

2) Potrafi wykazać istotę i charakter tej kontroli

3) Potrafi wskazać poszczególne instrumenty prawne wykonywania tej kontroli

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu (jednokrotnego wyboru) przeprowadzanego na ostatnich zajęciach z tego cyklu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jagielski, Jacek Piecha
Prowadzący grup: Jacek Piecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.