Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola i nadzór nad samorządami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S045 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kontrola i nadzór nad samorządami
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola i nadzór nad samorządami jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz sprawowania nadzoru. Ponadto celem jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów nadzoru.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym. Celem jest ukazanie różnych norm prawnych determinujących wykonywanie tej kontroli i nadzoru - zakres przedmiotowy kontroli i nadzoru, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje za

stosowania środków nadzorczych.

Pełny opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Celem jest ukazanie różnych norm prawnych determinujących wykonywanie kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym - zakres przedmiotowy kontroli i nadzoru, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje tej kontroli oraz zastosowania środków nadzoru.

Szczegółowe zagadnienia:

1. rozgraniczenie kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym;

2. kryteria kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym;

3. organy właściwe w sprawach kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym;

4. tryb dokonywania czynności kontrolnych i czynności nadzorczych;

5. środki kontroli oraz środki nadzoru;

6. sądowa ochrona samodzielności samorządu a kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym.

Literatura:

Ustawy:

1. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - Dz.U.2019.1464;

2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U.2019.506;

3. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz.U. 2019.511;

4. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa - Dz.U. 2019.512.

Efekty uczenia się:

Słuchacz orientuje się w zakresie możliwych aspektów procedury nadzoru nad samorządem terytorialnym. Potrafi interpretować przepisy prawa regulujące tę tematykę. Rozumie istotę postępowania nadzorczego. Potrafi opisać właściwość wybranych organów w zakresie sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru po zakończeniu przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jagielski, Piotr Przybysz
Prowadzący grup: Piotr Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.