Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Development of the Internal Market

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S061
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Development of the Internal Market
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: European Union Internal Market
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Towards the universal market. Romans – conquerors or unifiers? Ius civile – ius gentium – ius peregrinorum. Historical concepts of integration - Congress of Aix-la-Chapelle, Pan-European Movements, Europeische Wirtschaftsgemeinchaft.

2. Post-war Europe- social and political background for the European Union. Towards the common Europe – United States of Europe, The Hague Congress

3. European Coal and Steel Community, European Defence Community & European Atomic Energy Community, European Economic Community

4. The enlargement of the European Union

5. Towards common European law - Van Gend en Loos, Costa v ENEL, Kadi v Commission

6. The Maastricht Treaty

7 Disintegration ideas. Brexit. Conclusions. Is the European Union a new Rome?

Pełny opis:

1. Towards the universal market. Romans – conquerors or unifiers? Ius civile – ius gentium – ius peregrinorum. Historical concepts of integration - Congress of Aix-la-Chapelle, Pan-European Movements, Europeische Wirtschaftsgemeinchaft.

2. Post-war Europe- social and political background for the European Union. Towards the common Europe – United States of Europe, The Hague Congress

3. European Coal and Steel Community, European Defence Community & European Atomic Energy Community, European Economic Community

4. The enlargement of the European Union

5. Towards common European law - Van Gend en Loos, Costa v ENEL, Kadi v Commission

6. The Maastricht Treaty

7 Disintegration ideas. Brexit. Conclusions. Is the European Union a new Rome?

Literatura:

sets of sources provided for each meeting by the lecturer

Efekty uczenia się:

After this course participant will know and understand the historical ideas of common European market. They will perfect their skills in source criticism, especially in regard to texts concerning the European Union history and law.

Metody i kryteria oceniania:

The subjects listed will be discussed by source exegesis: students will be provided with relevant text which will be analysed. The analysis will be accompanied by discussion led by the lecturer. At the end of each class students will not only know the problems related to the history of European integration, but also enrich their analytical and argumentative skills. Other methods planned are brain storm, moderated discussion, and finally a moot court.

Participation, taking part in discussions, group and individual tasks.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)