Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe i gospodarcze państwa polskiego w XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S065 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe i gospodarcze państwa polskiego w XX w.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nauka prawa w Warszawie w warunkach globalizacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium ma za zadanie:

1. zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz handlowego, w tym terminologią ekonomiczną;

2. przedstawić ewolucję instytucji prawa gospodarczego i handlowego w państwie polskim w XX wieku;

3. zapoznać studenta z podstawowymi źródłami prawa gospodarczego i handlowego tego okresu;

4. umożliwić studentowi zrozumienie współczesnych regulacji z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy prawa handlowego i gospodarczego. Istotne znaczenie ma ukazanie praktycznego funkcjonowania ówczesnych regulacji prawnych, w szczególności współcześnie obowiązujących. Chodzi przede wszystkim o prawo wekslowe, prawo czekowe oraz regulacje z zakresu domów składowych, w tym dowodów składowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa handlowego i gospodarczego (zakres regulacji; źródła i opracowania).

2. Historia gospodarcza II Rzeczypospolitej (reforma walutowa i gospodarcza lat dwudziestych; okres prosperity; wielki kryzys gospodarczy; interwencjonizm gospodarczy; okres PRL).

3. Kodyfikacja prawa handlowego (działalność Komisji Kodyfikacyjnej oraz rządu).

4. Polski kodeks handlowy (regulacje poprzedzające kodeks handlowy: dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, rozporządzenia o prawie: wekslowym, czekowym, domach składowych, organizacji giełd, spółkach akcyjnych; zasady kodeksu handlowego; zakres regulacji).

5. Prawo wekslowe (historia prawa wekslowego; systemy prawa wekslowego; konwencje międzynarodowe; funkcje weksla: kredytowa, płatnicza, obiegowa i gwarancyjna).

6. Prawo czekowe (historia prawa czekowego; konwencje międzynarodowe; funkcje czeku).

7. Prawo o domach składowych (domy składowe; systemy dowodów składowych: pojedynczy i podwójny; kredyt warrantowy).

8. Prawa na dobrach niematerialnych (prawo autorskie i patentowe; zwalczanie nieuczciwej konkurencji).

9. Prawo bankowe i giełdowe (giełdy pieniężne i towarowe).

10. Prawo układowe i upadłościowe.

11. Samorząd gospodarczy i administracja gospodarcza (izby przemysłowo - handlowe; izby rolnicze; izby rzemieślnicze).

11. Prawo przemysłowe, kartelowe, górnicze i naftowe (pojęcie przemysłu i kartelu).

Literatura:

1. Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej,

red. naukowa R. Jastrzębski, Warszawa 2019

2. Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys Historii Gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1999.

3.J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 2003.

4. Z. Landau, Etapy rozwoju Polski Ludowej, Warszawa 1983.

5. Gospodarka Polski Ludowej (1944-1955), pod red. J. Kalińskiego i Z. Landaua, Warszawa 1986.

6. Historia gospodarcza Polski (1944-1989), pod red. J. Kalińskiego, Warszawa 1993.

7. J. Namitkiewicz, Podręcznik Prawa Handlowego, wekslowego, czekowego i upadłościowego, Warszawa 1927.

8. J. Namitkiewicz, Zarys Prawa Handlowego, Warszawa 1934.

9. S. Janczewski, Prawo Handlowe, Wekslowe i Czekowe, Warszawa 1946 (reprint: Warszawa 1990).

10. S. Buczkowski, Z.K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1979.

11. W. Maliszewski, J. Okolski, w. Opalski, Prawo obrotu uspołecznionego. Podstawowe instytucje, Warszawa 1976.

12. A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2010.

Literatura dodatkowa:

• Allerhand M., Kodeks Handlowy. Komentarz, Lwów 1935

• Chełmoński A., Prawo gospodarcze, Warszawa 1924

• Dniestrzański S., O istocie prawa gospodarczego, ,,Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1932

• T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks Handlowy. Komentarz, Kraków 1936

• Heydel A., Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny?, Kraków 1931

• Heydel A., Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, Kraków 1929

• Jastrzębski R., Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003

• Jastrzębski R., Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno – prawnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

• Karpiński Z., Bank Polski 1924 – 1939. Przyczynek do historii gospodarczej okresu międzywojennego, Warszawa 1958

• Karpiński Z. , Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, Warszawa 1968

• Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1985

• Krzyżanowski A., Nauka o pieniądzu i kredycie. Zasad ekonomiki część trzecia, Kraków około 1919

• Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski Międzywojennej 1930 – 1935, t. 3, Warszawa 1982

• Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski Międzywojennej, t. II. 1924 – 1929, Warszawa 1971

• Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski Międzywojennej. Tom IV. Lata Interwencjonizmu Państwowego (1936 – 1939), Warszawa 1989

• Landau Z., Tomaszewski J., W dobie inflacji 1918 – 23, Warszawa 1967

• Landau Z., Tomaszewski J., Zarys Historii Gospodarczej Polski 1918 – 1939, Warszawa 1999

• Młynarski F., Pieniądz i gospodarstwo pieniężne, Kraków 1947

• Namitkiewcz J., Podręcznik Prawa Handlowego, wekslowego, czekowego i upadłościowego, Warszawa 1927

• Podolska – Meducka A., Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918 – 1939, Warszawa 2003

• Rybarski R., Idea gospodarstwa narodowego, Kraków 1919

• Rybarski R., Program gospodarczy, Warszawa 1937

• Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1996, 2001

• Wróblewski S., Prawo Wekslowe i Czekowe, Kraków 1936

• Zdziechowski J., Mit złotej waluty, Warszawa 1937

• Zweig F., Deflacja – dewaluacja – inflacja (odbitka z Ekonomisty z 1934 r.), Warszawa 1934

• Zweig F., O programie gospodarczym Polski, Warszawa 1926 (reprint: Warszawa 1990).

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza:

1. zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym ekonomii;

2. znajomość podstawowych źródeł polskiego prawa gospodarczego i handlowego;

3. zrozumienie genezy i mechanizmów związanych z ustawodawstwem gospodarczym oraz handlowym;

Umiejętność:

1. wyjaśnienie genezy i celu konkretnych rozwiązań prawnych, w powiązaniu ze zjawiskami ekonomicznymi;

2. dokonywanie analizy podstawowych źródeł prawa gospodarczego i handlowego tego okresu;

3. umiejętność porównania regulacji gospodarczych i handlowych II Rzeczypospolitej ze współczesnymi regulacjami z tego zakresu;

Postawy

1. postrzeganie zależności między sytuacją ekonomiczną a regulacjami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego;

2. krytyczne odnoszenie się do konkretnych rozwiązań prawnych, wynikających z prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej;

3. zrozumienie ewolucji instytucji oraz pojęć, w tym wpływu polityki gospodarczej na prawo, w szczególności gospodarcze i handlowe.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest: lista obecność oraz aktywność na zajęciach, w tym zaliczenie ustnego kolokwium na podstawie lektury.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.