Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa amerykańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S073 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa amerykańskiego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych
Punkty ECTS i inne: 1.40
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest poznanie przez studentów podstaw amerykańskiego systemu prawa, w tym źródeł prawa, roli konstytucji amerykańskiej, struktury wymiaru sprawiedliwości, a także podziału pomiędzy władzą federalną a stanową.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do amerykańskiego sytemu prawnego i przedstawienie go na tle innych systemów prawnych na świecie. Studenci zapoznają się z podstawowymi instytucjami w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. Zajęcia będą poprowadzone w formie wykładu z elementami dyskusji, zastosowaniem sokratejskiej metody nauczania wykorzystywanej na uczelniach amerykańskich, a także pracą w grupach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do amerykańskiego sytemu prawnego i przedstawienie go na tle innych systemów prawnych na świecie. Studenci zapoznają się z podstawowymi instytucjami w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zostaną poprowadzone w formie wykładu z elementami dyskusji, zastosowaniem sokratejskiej metody nauczenia wykorzystywanej na uczelniach amerykańskich, polegąjącej na przedstawieniu przez studentów argumentacji prawnej, studiach przypadku i analizie spraw sądowych sądowych, a także pracą w grupach. W czasie zajęć zostanie przeprowadzona analiza najważniejszych instytucji prawnych w Stanach Zjednoczonych, w szczególności Konstytucji amerykańskiej, różnic między administracją stanową i federalną, strukturą i rolą sądów w systemie amerykańskim, rolą Sądu Najwyższego, rolą precedensów, przeglądem wybranych orzeczeń sądowych mających wpływ na system prawa, rolą zawodów prawniczych.

Zajęcia obejmą następującą tematykę:

Tworzenie się amerykańskiego systemu prawnego w kontekście historycznym

Amerykański „exceptionalism”

Konstytucja Stanów Zjednoczonych

System wymiaru sprawiedliwości

Władza federalna i władza stanowa

Rola precedensów i rola regulacji prawnych w systemie prawa

Zawody prawnicze

Wybrane zagadnienia dotyczące najważniejszych dziedzin prawa

Literatura:

L.M.Friedman, A History of American Law, New York, 1985

H.J.Grilliot, Introduction to Law and the Legal System, Boston, 1979

J.Humbach, Whose Monet? An Introduction to the American Legal System, New Your, 2016

UC Constitution - dostępna na http://constitutionus.com)

Literarura będzie przesłana do uczestników zajęć u w formie elektronicznej

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa amerykańskiego

Poznanie roli Konstytucji amerykańskiej w systemie prawnym

Wiedza na temat podstawowych różnic pomiędzy systemem common law a system prawa cywilnego

Wiedza na temat najważniejszych instytucji mających wpływ na kształtowanie się systemu prawa

Umiejętność czytania i interpretowania orzeczeń Sądu Najwyższego, a także innych sądów w Stanach Zjednoczonych

Umiejętność przedstawiania argumentacji prawnej

Umiejętność poszukiwania tekstów prawnych

Umiejętność samodzielnego porównania a systemów prawnych

Umiejętność pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalne 2 nieobecności)

Aktywny udział w zajęciach

Pismeny test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bosiacki, Ewa Gmurzyńska, Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.