Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany stosunku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S075 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przemiany stosunku pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest przedstawienie przemian, które w ostatnich dziesięcioleciach przechodzi stosunek pracy, dostosowując się do otoczenia społeczno-gospodarczego. Istotne jest również zaprezentowanie istniejących już obecnie możliwości uelastycznienia stosunku pracy. Dotyczy to zarówno podstaw nawiązania stosunku pracy, jak również instrumentów służących uelastycznieniu treści stosunku (np. w zakresie czasu pracy).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne wymuszają głębokie zmiany w podejściu do prawa pracy (które powstawało i rozwijało się w epoce industrialnej). O ile nadal istnieje potrzeba ochrony pracownika jako słabszej strony stosunku pracy, zmienia się sposób realizacji tej ochrony. Dużą rolę ma w tym zakresie do odegrania nie tylko ustawodawstwo, lecz również dialog społeczny. W coraz większym stopniu wykorzystywane są atypowe formy zatrudnienia pracowniczego, w tym praca na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca czy zatrudnienie agencyjne.

Pełny opis:

Ze względu na dokonujące się przemiany otoczenia technologicznego, a także społeczno-gospodarczego ustawodawca musi przebudować stosunek pracy, tak aby stał się on efektywną formą zatrudnienia. W przeciwnym razie należy się liczyć z ucieczką od zatrudnienia pracowniczego. Ostatnie dziesięciolecia to ciągła ewolucja prawa pracy. Już dzisiaj oferuje duże możliwości podmiotom zatrudniającym. Dzieje się tak m.in. za sprawą nowych form zatrudnienia, do których można zaliczyć m.in. telepracę czy zatrudnienie tymczasowe. Jednak nawet w tradycyjnej formule zatrudnienia możliwe jest kształtowanie treści stosunku pracy w sposób odpowiadający potrzebom stron. Dzieje się tak za sprawą przepisów regulujących czas pracy, wynagrodzenie za pracę czy inne aspekty świadczenia pracownika. Wielkim wyzwaniem staje się ostatnio zatrudnienie za pośrednictwem platform cyfrowych, którego polskie prawo pracy dotychczas nie objęło. Trzeba też pamiętać o roli, jaką w uelastycznieniu prawa pracy mogą odgrywać mechanizmy zbiorowe.

Najważniejsze zagadnienia:

Prawo pracy wobec zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych

Tradycyjna formuła stosunku pracy

Sposoby uelastycznienia stosunku pracy

Instytucje indywidualnego prawa pracy

Instytucje zbiorowego prawa pracy

Literatura:

L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2017

A. Miętek, Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy, Warszawa 2019

K. Stefański, Elastyczny czas pracy, Warszawa 2016

M. Raczkowski, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Warszawa 2013

M. Rycak, A. Reda - Ciszewska, Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa 2017

M. Latos - Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, Warszawa 2005

Ł. Pisarczyk, Porozumienia kryzysowe jako instrument dostosowania przedmiotu świadczenia stron stosunku pracy do zmieniających się okoliczności, w: Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, red. A. Bieliński, A. Giedrewicz - Niewińska, M. Szabłowska - Juckiewicz, Warszawa 2015

M. Latos - Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2014

M. Nowak, Wynagrodzenie za prace, Warszawa 2014

A. Sobczyk, Telepraca w polskim prawie pracy, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat czynników determinujących zmiany w prawie pracy oraz konstrukcji prawnych, których służą budowaniu nowoczesnych (elastycznych) stosunków pracy. Umiejętność wykorzystania możliwości w zakresie kształtowania elastycznego stosunku pracy, które już obecnie oferuje prawo pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie opracowania, którego przedmiotem będzie analiza wybranego aspektu uelastycznienia stosunku pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.