Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S076 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest kompleksowe omówienie atypowych form zatrudnienia pracowniczego. Są to konstrukcje prawne, które w największym stopniu pozwalają uelastycznić stosunek pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój atypowych stosunków pracy. Stanowią one odstępstwo od klasycznej formuły zatrudnienia pracowniczego, opartej na zatrudnieniu na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, bezpośrednio przez podmiot korzystający z pracy i w ramach organizowanej przez ten podmiot struktury (zakładu pracy).

Pełny opis:

Atypowe formy zatrudnienia pracowniczego pozwalają dostosować stosunek pracy do specyfiki warunków, w jakich wykonywana jest praca. Dzięki temu stosunek pracy pozostaje efektywną formą zatrudnienia. Jednocześnie zakłada się jednak, że tradycyjny stosunek pracy niesie ze sobą najwięcej korzyści dla osób zatrudnionych. Dlatego stosowane są różnego rodzaju ograniczenia w wykorzystywaniu form atypowych. W pierwszej kolejności wynikają one z prawa Unii Europejskiej. Celem jest wyeliminowanie ewentualnych nadużyć i ochrona przed nierównym traktowaniem. Celem ma być elastyczna ochrona, która będzie uwzględniać interesy obu stron.

Najważniejsze zagadnienia:

Elementy klasycznego stosunku pracy

Zatrudnienie na czas określony

Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Telepraca

Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Literatura:

A. Miętek, Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy, Warszawa 2019

M. Raczkowski, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Warszawa 2013

M. Rycak, A. Reda - Ciszewska, Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa 2017

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, red. A. Bieliński, A. Giedrewicz - Niewińska, M. Szabłowska - Juckiewicz, Warszawa 2015

M. Latos - Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2014

A. Sobczyk, Telepraca w polskim prawie pracy, Warszawa 2009

L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat atypowych form zatrudnienia pracowniczego. Znajomość korzyści oraz zagrożeń związanych z zatrudnianiem w ramach nietypowych stosunków pracy. Umiejętność stosowania przepisów regulujących zatrudnienie atypowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie opracowania dotyczącego wybranej, atypowej formy zatrudnienia pracowniczego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.