Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poprawność językowa tekstu prawnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S114 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa tekstu prawnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest prowadzony w wymierza 10 godzin lekcyjnych, ma formę wykładu ilustrowanego prezentacjami PP, połączonego z warsztatami (ćwiczenia na handoutach). W czasie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady językowe odnoszące się do poprawności tekstu prawnego i uczą się unikać błędów w jego redakcji.

Pełny opis:

Zestaw zagadnień realizowanych na kolejnych zajęciach w ramach przedmiotu to:

1. Ortografia i interpunkcja tekstu prawnego, w szczególności zapis wielką literą, użycie przecinka, średnika, myślnika i łącznika. Specyfika ortograficzna i interpunkcyjna języka prawnego. (2 godziny)

2. Poprawność składniowa tekstów prawnych – związki zgody i rządu, szyk wyrazów, homonimia składniowa i wtórne związki składniowe. (2 godziny)

3. Poprawność składniowa tekstów prawnych – skróty składniowe, imiesłowowe równoważniki zdania, składnia zdania wielokrotnie złożonego. (2 godziny)

4. Problemy stylistyki i redakcji tekstu, odmiana nazwisk i nazw własnych. (2 godziny)

5. Zagadnienia leksykalne i stylistyczne. Czynniki wpływające na zrozumiałość tekstu, kwestia nominalizacji. Nowe tendencje w lingwistycznych badaniach języka prawnego. (2 godziny)

Literatura:

1. A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

2. H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2006.

3. Prawo i język, A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Warszawa 2009.

4. T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986.

5. Współczesny język prawny i prawniczy, A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Warszawa 2008.

6. H. Jadacka, A. Markowski, Kultura języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 2005.

7. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2008.

8. Zbiór aktów prawnych podawany stosownie do tematyki zajęć.

9. J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego, Warszawa 1999.

10. Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański [wersja on-line]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– potrafi analizować językowe właściwości tekstów prawnych;

– rozpoznaje błędne konstrukcje językowe i umie je poprawić;

– umie uzasadnić swoje zdanie w dyskusjach na temat języka tekstu prawnego, potrafi dokonać uproszczenia tego tekstu, jeśli jest to konieczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Radosław Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.