Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność kontraktowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S138 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność kontraktowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.60 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Warciński
Prowadzący grup: Karolina Panfil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Założenia (opisowo): Wykład obejmuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i stanowi rozwinięcie zagadnień

omawianych w ramach wykładu z prawa zobowiązań.

2. Skrócony opis: Celem zajęć jest szczegółowe przedstawienie poszczególnych przesłanek

odpowiedzialności kontraktowej, zagadnienia rozkładu ciężaru dowodu, relacji

odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu do innych mechanizmów ochrony

wierzyciela na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, umownej

modyfikacji odpowiedzialności kontraktowej. Zajęcia obejmują analizę przykładowych

stanów faktycznych i postanowień umownych, jak również omówienie wypowiedzi

judykatury i doktryny dotyczących odpowiedzialności kontraktowej oraz ukazanie rozwiązań

przyjętych w obcych systemach prawnych.

Pełny opis:

1. Znaczenie, cechy charakterystyczne i miejsce odpowiedzialności kontraktowej w

systemie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej

2. Relacja przesłanki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do

pojęcia naruszenia zobowiązania; opóźnienie, zwłoka, niemożliwość świadczenia,

nieuchronne naruszenie zobowiązania (anticipatory breach of contract); odszkodowawcze i

pozaodszkodowawcze instrumenty ochrony wierzyciela w wypadku niewykonania lub

nienależytego wykonania zobowiązania (remedies for breach of contract)

3. Zakres okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; subiektywne i

obiektywne przesłanki odpowiedzialności; umowne i ustawowe modyfikacje

4. Szkoda w reżimie ex contractu; odpowiedzialność odszkodowawcza po odstąpieniu od

umowy; umowne i ustawowe modyfikacje

5. Odpowiedzialność kontraktowa a rękojmia za wady i odpowiedzialność gwarancyjna

6. Rozkład ciężaru dowodu, sposoby dochodzenia roszczeń

Literatura:

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część

ogólna, Warszawa 2019

F. Zoll [w:] System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański), Tom 6. Prawo zobowiązań –

część ogólna (red. tomu A. Olejniczak), Warszawa 2018

M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014

T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982

pozycje dodatkowe:

P. Konik, Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w

polskim prawie cywilnym, Warszawa 2019

J. Napierała, Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania,

Wrocław 1997

J. Jastrzębski, Kara umowna, Warszawa 2006

M. Lemkowski, Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych.

Komentarz E. McKendrick, Contract Law. Text, Cases, and Materials, Oksford 2005

do art. 487-497 Kodeksu cywilnego, Warszawa 2012

S. Rowan, Remedies for Breach of Contract. A Comparative Analysis of the Protection of

Performance, Nowy Jork 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Warciński
Prowadzący grup: Karolina Panfil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.