Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowy dotyczące praw własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S157 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Umowy dotyczące praw własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
Punkty ECTS i inne: 1.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest problematyka obrotu prawami własności intelektualnej – prawami

autorskimi, prawami własności przemysłowej oraz prawami sui generis, a także zjawiska

komercjalizacji dóbr osobistych. W trakcie wykładu zostaną przedstawione i omówione

przykłady klauzul umownych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest problematyce obrotu prawami własności intelektualnej. Obejmuje on

omówienie następujących zagadnień:

1. Zagadnienia ogólne umów w prawie własności intelektualnej – źródła prawa, rodzaje

umów, przeniesienie prawa a licencja, dualizm praw majątkowych i praw osobistych

oraz jego znaczenie dla obrotu

2. Obrót autorskimi prawami majątkowymi – zasady wspólne dla umów przenoszących i

umów licencyjnych. Pojęcie pola eksploatacji. Stosunki pracownicze.

3. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Umowa o dzieło autorskie.

Zagadnienie „quasi-obrotu” autorskimi prawami osobistymi

4. Umowy licencyjne w prawie autorskim. Zagadnienie licencji creative commons

5. Umowy przenoszące w prawie własności przemysłowej – przeniesienie praw

wyłącznych, przeniesienie prawa do patentu i pierwszeństwa uprzedniego,

przeniesienie prawa ze zgłoszenia znaku towarowego

6. Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej. Umowy know-how.

7. Ograniczone prawa rzeczowe na prawach własności intelektualnej – użytkowanie i

zastaw

8. Obrót prawami sui generis (prawa do baz danych, prawa do odmian roślin).

Zagadnienie obrotu dobrami chronionymi na podstawie prawa zwalczania nieuczciwej

konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa, oznaczenia przedsiębiorstw,

niezarejestrowane znaki towarowe). Licencja firmy

9. Aspekty kolizyjnoprawne. Relacja do publicznego prawa konkurencji.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, wyd. 4, Rozdział III, pkt 7

2. Ł. Żelechowski (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, C.

H. Beck, wyd. 2., Warszawa 2020, Rozdział IV

Literatura uzupełniająca

1. Ustawy autorskie. Komentarze, t. I, red. R. Markiewicz, Warszawa 2020 (komentarz do

art. 41-68);

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. W. Machała, R. M. Sarbiński,

Warszawa 2019 (komentarz do art. 41-68);

3.Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015 (komentarz

do art. 41-68);

4. M. Wyrwiński Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Warszawa 2019;

B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa

2013;

5. K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej,

Warszawa 2012;

6. Ł. Żelechowski, Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej,

Warszawa 2011

7. E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010;

8. T. Targosz. K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe,

Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Uczestnik wykładu powinien uzyskać wiedzę na temat uregulowań prawnych w zakresie

obrotu prawami własności intelektualnej, w szczególności zakresu swobody kontraktowej

stron, praw i obowiązków stron umów z zakresu własności intelektualnej oraz roli rejestrów

Urzędu Patentowego RP w obrocie prawami własności przemysłowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wojtaszek-Mik, Łukasz Żelechowski
Prowadzący grup: Łukasz Żelechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest problematyka obrotu prawami własności intelektualnej – prawami

autorskimi, prawami własności przemysłowej oraz prawami sui generis, a także zjawiska

komercjalizacji dóbr osobistych. W trakcie wykładu zostaną przedstawione i omówione

przykłady klauzul umownych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, wyd. 4, Rozdział III, pkt 7

2. Ł. Żelechowski (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, C.

H. Beck, wyd. 2., Warszawa 2020, Rozdział IV

Literatura uzupełniająca

1. Ustawy autorskie. Komentarze, t. I, red. R. Markiewicz, Warszawa 2020 (komentarz do

art. 41-68);

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. W. Machała, R. M. Sarbiński,

Warszawa 2019 (komentarz do art. 41-68);

3.Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015 (komentarz

do art. 41-68);

4. M. Wyrwiński Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Warszawa 2019;

B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa

2013;

5. K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej,

Warszawa 2012;

6. Ł. Żelechowski, Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej,

Warszawa 2011

7. E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010;

8. T. Targosz. K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe,

Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.