Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy tworzenia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S190 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Formy tworzenia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Teoria i praktyka legislacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład poświęcony jest historii filozofii i ideologii form legislacji wykorzystywanych w tworzenia prawa na przestrzeni dziejów. Formy jego tworzenia są ściśle powiązane z legitymizacją ustawodawcy i odzwierciedlają tak wymogi epoki w jakich funkcjonowały, jak i ideały, jakimi ustawodawca kierował się w tworzeniu prawa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Kto i jak ma tworzyć prawo? Legislacja w starożytności

2. Czy w tworzeniu prawa są jakieś granice? Legislacja w średniowieczu.

3. Na jakiej podstawie tworzymy prawo? Legislacja w epoce renesansu i baroku.

4. Czy suwerenność jest niepodzielna jak punkt w geometrii? Legislacja francuska XVIII-XIX wieku.

5. Czy suwerenność może być ograniczona? Legislacja niemiecka XVIII-XIX wieku.

6. „Wódz ma zawsze rację”. Legislacja w państwach totalitarnych międzywojennej Europy.

7. „Tylko szable są mi wierne”. Legislacja w państwach autorytarnych międzywojennej Europy.

Literatura:

J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001.

J. Chapoutot, Wiek dyktatur faszyzmu, reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945), Warszawa 2012.

K. Działocha, Dekret z mocą ustawy w państwie burżuazyjnym, Wrocław 1964.

Ph. Foro, Włochy faszystowskie, Kraków 2008.

F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1985.

L. Łustacz, Ustawa i rozporządzenie w klasycznej doktrynie francuskiej i niemieckiej, Warszawa 1968.

K. Koźmiński, Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej, Warszawa 2019.

R. Kraczkowski, Dekretowanie ustaw w Polsce 1918-1926, Warszawa 1994.

S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wroclaw 1981.

K. Sójka Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015.

J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005.

R. Kraczkowski, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczyposp;oliktej z mocą ustawy w latach 1926-1939, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Znajomość historii tworzenia prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach na których przewidziana jest kontrola obecności.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.