Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie efektywnej regulacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S191 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Tworzenie efektywnej regulacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Teoria i praktyka legislacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Nie ma wymagań formalnych, mile widziane zainteresowanie naukami politycznymi i społecznymi. Przydatna znajomość języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem skuteczności regulacji. Zajęcia będą przedstawiać praktyczne aspekty tworzenia skutecznych mechanizmów kontrolnych oraz sterujących procesami społecznymi, wykorzystywane przez twórców polityk publicznych. Zajęcia będą miały charakter konwersatorium.

Pełny opis:

We współczesnych systemach politycznych próbuje się szczegółowo porządkować niemal wszystkie sfery życia. Wykorzystuje się do tego różnorodne narzędzia prawne oraz inne formy regulacji. Jednak życie społeczne często wymyka się tym próbom sprawiając, że zawodzą one w całości lub w części.

Niniejsze zajęcia są poświęcone problematyce skutecznego podejmowania działań przez administrację publiczną i twórców polityk publicznych. Będą przydatne dla osób zainteresowanych tworzeniem prawa, funkcjonowaniem administracji publicznej, działalnością w organizacjach pozarządowych, polityką, lobbyingiem.

W trakcie zajęć zastanowimy się nad następującymi problemami:

 • Czym jest współczesna administracja/biurokracja?

 • Jakie są uzasadnienia ingerencji publicznych w mechanizmy rynkowe, społeczne i polityczne?

 • Jakie są warunki efektywności ingerencji systemu politycznego w życie społeczne?

 • Jakie formy przyjmują mechanizmy zarządzania współczesnej administracji?

 • Z jakimi problemami wiąże się zarządzanie procesami społecznymi?

 • Jakie są szczególne problemy związane z funkcjonowaniem współczesnych państw dobrobytu?

 • Jakie są modele ingerencji stosowanych przez współczesne państwa?

 • Czym jest administracja zorientowana na rezultaty /zarządzana przez wyniki?

 • Czym są polityki publiczne oparte na dowodach?

 • Czym może być, a czym nie może być refleksyjna regulacja?

 • Do czego mogą prowadzić zaniedbania w dziedzinie polityki publicznej (horrory regulacyjne)?

 • Jak oceniać polityki publiczne?

  Prowadzący mają czasem różne odpowiedzi na te pytania, więc można oczekiwać dialogu.

  Na pewno zajęcia przybliżą jednak szeroką, interdyscyplinarną dyscyplinę analizy polityk publicznych (public policy analysis/policy evaluation) oraz będą odwoływać się do nauk o zarządzaniu publicznym, ekonomii, socio-legal studies, socjologii prawa, socjologii administracji, socjologii organizacji, a także empirycznych badań nad prawem.

 • Literatura:

  (przykładowa)

  M. Crozier, Biurokracja. Anatomia Zjawiska, Warszawa 1967

  P. Chmielewski (red), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014

  J. Hauser, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 1/2007,

  A. Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, KSAP, Warszawa 2012

  C. E. Lindblom, Still muddling, not yet through, 1979

  D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej: jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań 1992

  D. Graeber, Utopia regulaminów: o technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji, Warszawa 2016

  R. Szarfenberg, Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej, "Problemy Polityki Społecznej", nr 15, 2011

  R. Pawson, Evidence-based policy: a realist perspective, London-Thousand Oaks-New Delhi 2006.

  P. Cairney, The Politics of Evidence-Based Policy Making, Palgrave Macmillan 2016

  Efekty uczenia się:

  Słuchacz:

 • zna różne ujęcia polityk publicznych

 • potrafi wskazać warunki, jakie muszą być spełnione żeby regulacja była efektywna

 • krytycznie odnosi nabytą wiedzę teoretyczną do przykładów polityk publicznych wdrażanych w Polsce i na świecie

 • umie dyskutować o wadach i zaletach postulowanych rozwiązań regulacyjnych

 • Metody i kryteria oceniania:

  Zajęcia będą miały formę konwersatorium.

  Kryteria oceny:

 • Obecność na zajęciach

 • Aktywność na zajęciach

 • Przygotowanie prezentacji (w grupie) na wybrany temat

 • Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.