Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi płatnicze i innowacje finansowe (fintech)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S353 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Usługi płatnicze i innowacje finansowe (fintech)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo bankowe i usługi płatnicze
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie problematyki innowacji finansowych (fintech) w kontekście regulacyjno-prawnym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie regulacjom usług płatniczych oraz zjawisk innowacyjnych występujących w działalności banków, takich jak realizacja koncepcji otwartej bankowości. Omówiona zostanie także warstwa instytucjonalna innowacji finansowych oraz szerszy kontekst ekonomiczny.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie instytucji i zjawisk, nie tylko o charakterze regulacyjnym, występujących w obszarze innowacji finansowych (fntech).

Szczególna uwaga poświęcona zostanie regulacjom usług płatniczych oraz zjawisk innowacyjnych występujących w działalności banków, takich jak realizacja koncepcji otwartej bankowości.

Podczas zajęć omówiona zostaną następujące zagadnienia i problemy:

1. Pojęcie FinTech, geneza, definicje oraz architektura instytucjonalna innowacji finansowych w Polsce i UE.

2. Regulacja usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego oraz systemów i schematów płatniczych w ujęciu publicznoprywatnym jak i prywatnoprawnym, w szczególności

a. Klasyfikacja usług płatniczych

b. Zasady świadczenia usług płatniczych

c. Licencjonowanie oraz nadzór nad dostawcami usług płatniczych

d. charakterystyka pieniądza elektronicznego,

e. wymogi regulacyjne działalności instytucji pieniądza elektronicznego,

f. Regulacja i nadzór nad systemami i schematami płatniczymi

g. Rola KNF, NBP w obszarze funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce

3. Innowacje finansowe w sektorze bankowym

a. Otwarta bankowość

b. Chmura obliczeniowa

c. Blockchain

d. Neobanki

4. Kryptoaktywa i kryptowaluty (waluty wirtualne)

a. Klasyfikacja ekonomiczna i prawna kryptoaktywów,

b. kryptowaluty a usługi płatnicze i pieniądz elektroniczny,

c. działalność giełd kryptowalutowych.

5. Innowacje na rynkach kapitałowych:

a. przykłady innowacji technologicznych w obrocie papierami wartościowymi,

b. ICO (initial coin offering) a uwarunkowania prawne,

c. STO

d. Tokenizacja funkcjonujących instrumentów płatniczych

e. Crowdfunding

6. Innowacje nadzorcze

a. Piaskownica regulacyjna

b. RegTech

c. SubTech

7. Cyberbezpieczeństwo, w tym krajowy system cyberbezpieczeństwa

8. Elektroniczne środki identyfikacji, węzeł krajowy i transgraniczny,

Literatura:

Instytucje parabankowe w Polsce, Witold Srokosz

Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, pod red C.Banasińskiego

Efekty uczenia się:

Umiejętność rozumienia zjawisk i wyzwań związanych z rozwojem innowacji finansowych , ze szczególnym uwzględnieniem usług płatniczych, w szczególności ram prawnym tego sektora i wyzwań o charakterze regulacyjnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.