Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjne prawa pracownicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S374 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjne prawa pracownicze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konstytucyjny ustrój gospodarczy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą konstytucyjnych praw socjalnych, wyniesioną z obowiązkowych przedmiotów na I i II roku studiów ("Prawa człowieka i obywatela" oraz "Prawo konstytucyjne").

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie indywidualnych i zbiorowych gwarancji konstytucyjnych związanych z procesem świadczenia pracy. Założeniem zajęć jest bazowanie na orzecznictwie krajowym oraz międzynarodowym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące konstytucyjnego statusu pracownika. Elementem wprowadzającym jest przedstawienie definicji pracy przez sięgnięcie do rożnych koncepcji filozoficznych i społecznych. Następnie przedmiotem rozważań będą prawa indywidualne. Przybliżone zostanie pojęcie wolności pracy (prawa do pracy), gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę, elementów prawa do wypoczynku. Omówione zostaną także konstytucyjne gwarancje o charakterze godnościowym - prywatność i autonomia informacyjna w stosunkach pracowniczych, wolność sumienia i wyznania w miejscu pracy, równość i zakaz dyskryminacji w stosunkach pracowniczych. Przedmiotem rozważań będą także podstawowe gwarancje konstytucyjne o charakterze zbiorowym (wolności związkowe). Lista zagadnień omawianych na zajęciach kształtuje się w następujący sposób:

1. Konstytucyjne pojęcie pracy i pracownika

2. Wolność pracy (czy istnieje prawo do pracy?)

3. Gwarancje minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do wypoczynku

4. Prywatność i autonomia informacyjna w stosunkach pracowniczych, wolność sumienia i wyznania w miejscu pracy

5. Równość i zakaz dyskryminacji w stosunkach pracowniczych

6. Gwarancje konstytucyjne o charakterze zbiorowym (wolności związkowe).

Literatura:

Baran K.W., Konstytucyjne aspekty wolności związkowych, „Przegląd Sejmowy” 6/2001

Czerniak-Swędzioł J., Prawo do prywatności jako wartość chroniona w prawie pracy, „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2009

Dörre-Nowak D., Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, PiZS 9/2004

Florek L., Ochrona pracowników jako słabszej strony stosunku pracy, [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016

Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013

Grzebyk P., Uzasadnienie istnienia prawa do strajku – od rządów siły do rządów prawa, PiZS 6/2015

Krzywoń A., Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych, Warszawa 2017

Liszcz T., Kiedy pracownik nie powinien pracować, [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016

Pisarczyk Ł., Prawo pracy wobec zatrudnienia cywilnoprawnego, [w:] Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, red. Z. Hajn, D. Skupień, Łódź 2015

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. II, Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student umie:

- omówić katalog konstytucyjnych praw pracowniczych o charakterze indywidualnym i zbiorowym

- wskazać części składowe poszczególnych indywidualnych praw pracowniczych (m.in. wolność pracy, prawo do minimalnego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku)

- wskazać części składowe zbiorowych praw pracowniczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.