Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo spółek wybranych krajów obszaru postradzieckiego w świetle europejskiej tradycji prywatnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S403 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo spółek wybranych krajów obszaru postradzieckiego w świetle europejskiej tradycji prywatnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład „Prawo spółek wybranych krajów obszaru postradzieckiego w świetle europejskiej tradycji prywatnej" ma charakter prawnoporównawczy, a jego zadaniem jest przedstawienie kluczowych instytucji prawa spółek obszaru postradzieckiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład „Prawo spółek wybranych krajów obszaru postradzieckiego w świetle europejskiej tradycji prywatnej" ma charakter prawnoporównawczy, a jego zadaniem jest przedstawienie kluczowych instytucji prawa spółek obszaru postradzieckiego, czyli z uwzględnieniem przede wszystkim ustawodawstwa ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego oraz wybiórczo innych krajów byłego ZSRR. Wykład nie ma charakteru historycznego i mimo pokazania ewolucji regulacji spółkowych na obszarze postradzieckim opiera się na współczesnym ustawodawstwie krajów Europy Wschodniej. Po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami „wschodniego” ustawodawstwa dotyczącego prawa spółek poszczególne wykłady będą poświęcone konkretnym zagadnieniom prawa spółek, z którymi można spotkać się też na gruncie ustawodawstwa polskiego, jednak problematyka spółkowa będzie ukazana nie tylko w świetle wyżej wymienionych porządków narodowych, ale również europejskiej tradycji prywatnej.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następującą problematykę:

1. Wprowadzenie: historyczny rozwój prawa spółek na obszarze postradzieckim

2. Miejsce prawa spółek we współczesnych systemach prawnych krajów Europy Wschodniej

3. Systematyka spółek handlowych

4. Struktura spółek w Europie Wschodniej

5. Spółka prosta (cywilna)

6. Spółka jawna

7. Spółka komandytowa

8. Problematyka spółki z dodatkową odpowiedzialnością

9. Spółki kapitałowe: akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością

Literatura:

Uwzględniając brak jednego współczesnego kompleksowego opracowania na temat prawa spółek obszaru postradzieckiego w języku polskim, prowadzący będzie polecał pozycje z literatury naukowej dotyczące poszczególnych tematów wykładu. Przykładowo:

1. L. Moskwa, V.V. Rownyy, Spółka jawna w prawie Federacji Rosyjskiej na tle regulacji polskiej (cz. I), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2006, s. 10–20.

2. J. Turłukowski, Monistyczna koncepcja prawa cywilnego a prawo gospodarcze (w wybranych krajach WNP), PiP, nr 8, 2008, s. 77–89.

3. Kodeks cywilny Ukrainy, wybrane rozdziały regulujące stosunki gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo ERIDA 2005.

Efekty uczenia się:

Słuchacz powinien przyswoić wiedzę o podstawowych konstrukcjach prawa spółek Europy Wschodniej.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność w prowadzonej dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.