Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w orzecznictwie sądów krajowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S404 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka w orzecznictwie sądów krajowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawa człowieka w praktyce prawnika
Strona przedmiotu: http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot wchodzi w skład bloku specjalizacyjnego "Prawa człowieka w praktyce prawnika".

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu nauk prawnych, w szczególności praw człowieka i obywatela oraz prawa konstytucyjnego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest szczegółowa analiza problemów orzeczniczych, pojawiających się w działalności sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących najważniejszych zagadnień z zakresu ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.

Pełny opis:

1. Ochrona godności człowieka. Prawo do życia

2. Ochrona własności i innych praw majątkowych

3. Zasada równości i zakaz dyskryminacji

4. Wolność działalności gospodarczej

5. Wolność zgromadzeń. Wolność zrzeszania się

6. Problematyka praw człowieka w sprawach karnych

7. Problematyka praw człowieka w sprawach administracyjnych

8. Problematyka praw człowieka w sprawach z zakresu prawa prywatnego

9. Nowe technologie a ochrona wolności i praw człowieka (m.in. waluty wirtualne, technologia blockchain, informatyzacja postępowań przed organami władzy publicznej)

Literatura:

Zajęcia są prowadzone na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Zakres materiału jest ustalany na bieżąco, w tym na podstawie propozycji zgłaszanych przez samych studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada szczegółową wiedzę na temat najważniejszych problemów orzeczniczych, występujących w orzecznictwie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących ochrony wolności i praw człowieka

- potrafi samodzielnie identyfikować problemy praktyczne, w których pojawia się problematyka praw człowieka, i formułować argumenty służące rozwiązywaniu tych problemów

- posiada znajomość linii orzeczniczych sądów i Trybunału Konstytucyjnego w zakresie poszczególnych wolności i praw człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Po ukończeniu przedmiotu studenci uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na odbycie praktyk w organach władzy sądowniczej, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, a także kancelariach prawnych zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.