Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy z elementami prawa urzędniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F010 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy z elementami prawa urzędniczego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Cel seminarium:

- zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi metodologii przygotowywania i pisania pracy magisterskiej,

- samodzielne przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej pod kierunkiem i z pomocą promotora,

- przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium służy uczestnikom w wyborze tematu pracy magisterskiej, jej przygotowaniu oraz przygotowaniu do egzaminu magisterskiego.

Pełny opis:

Program seminarium magisterskiego:

- studenci dokonują z pomocą promotora wyboru tematu pracy z zakresu prawa pracy bądź prawa zatrudnienia w sferze publicznej

- dyskusja nad wybranymi tematami i uzasadnienie wyboru

- wyszukiwanie źródeł informacji naukowej

- metodologia pisania pracy magisterskiej

- kwestie redakcyjne (przypisy, cytowania, indeksy, wykazy)

- zagadnienia prawa autorskiego

- prezentacja założeń i planów prac magisterskich, dyskusja

- wybór literatury związanej z tematem prac i opracowanie bibliografii

- przygotowywanie kolejnych części pracy i ich prezentacja

- przygotowanie do egzaminu magisterskiego, pytania kontrolne

Literatura:

- S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobra pracę magisterską, Wrocław 2010 - J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

- M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, wydawnictwo Impuls, 2013, e-book

Efekty uczenia się:

- student ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii pracy naukowej w stopniu niezbędnym do przygotowania i obrony pracy magisterskiej i potrafi ją stosować

- student potrafi wyszukiwać materiały źródłowe – literaturę i orzecznictwo niezbędne w rozwiązywaniu problemów związanych z wykładnią przepisów prawa

- student potrafi posługiwać się argumentacją prawniczą

- student zna regulacje z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego

- student potrafi dokonywać wykładni przepisów i śledzić nurty w doktrynie i kierunki wykładni sądowej

- student potrafi samodzielnie formułować własne opinie dotyczące instytucji prawa pracy i prawa zatrudnienia w sferze publicznej

- student dostrzega pozaprawne aspekty instytucji prawa pracy i prawa urzędniczego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- aktywność studenta na seminarium

- postępy w przygotowaniach pracy magisterskiej i stopień jej zaawansowania

- terminowość w przedstawianiu części pracy magisterskiej i sposób prezentacji tez pracy na seminarium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubowik
Prowadzący grup: Anna Dubowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubowik
Prowadzący grup: Anna Dubowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Aktualne informacje są przedstawione w informacjach ogólnych niezależnych od roku akademickiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.