Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność w prawie budżetowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7C11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność w prawie budżetowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są różne rodzaje odpowiedzialności w prawie budżetowym ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykład obejmuje podstawowe teoretyczne zagadnienia odpowiedzialności prawnej, zasady odpowiedzialności i postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz poszczególne rodzaje naruszeń.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Pojęcie odpowiedzialności. Odpowiedzialność prawa a inne rodzaje odpowiedzialności. Koncepcje podstaw odpowiedzialności.

2. Odpowiedzialność w różnych gałęziach prawa: prawie administracyjnym, cywilnym i karnym. Rodzaje odpowiedzialności w prawie budżetowym.

3. Zakres podmiotowy i podstawy odpowiedzialności cywilnej i pracowniczej.

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako odpowiedzialność typu represyjnego - konsekwencje.

5. Kary za naruszenie dyscypliny i zasady ich wymiaru. „Kontratypy”.

6. Zarys postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Zakres podmiotowy odpowiedzialności. Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność kierownika.

8. Koncepcja winy. Należyta staranność w finansach publicznych.

9. Naruszenia w zakresie dochodów i należności.

10. Naruszenia w zakresie planowania, wydatków i zobowiązań.

11. Naruszenia w zakresie dotacji i środków z UE

12. Naruszenia w zakresie zamówień publicznych i koncesji.

13. Naruszenia w zakresie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i rachunkowości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Chojna-Duch (red.), Prawo finansowe, t. I, Warszawa 2012.

L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, WKP 2012.

Wykaz orzeczeń opracowany przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

A. Walasik, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego, PiP 10/2013.

W. Witalec, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych, FK 4/2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1) wyjaśnia podstawowe pojęcia, koncepcje i zasady odpowiedzialności w prawie budżetowym; 2) rozpoznaje zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 3) wskazuje zasady rządzące postępowaniem w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 4) przedstawia regulacje dotyczące poszczególnych rodzajów naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bitner
Prowadzący grup: Michał Bitner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są różne rodzaje odpowiedzialności w prawie budżetowym ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykład obejmuje podstawowe teoretyczne zagadnienia odpowiedzialności prawnej, zasady odpowiedzialności i postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz poszczególne rodzaje naruszeń.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Pojęcie odpowiedzialności. Odpowiedzialność prawa a inne rodzaje odpowiedzialności. Koncepcje podstaw odpowiedzialności.

2. Odpowiedzialność w różnych gałęziach prawa: prawie administracyjnym, cywilnym i karnym. Rodzaje odpowiedzialności w prawie budżetowym.

3. Zakres podmiotowy i podstawy odpowiedzialności cywilnej i pracowniczej.

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako odpowiedzialność typu represyjnego - konsekwencje.

5. Kary za naruszenie dyscypliny i zasady ich wymiaru. „Kontratypy”.

6. Zarys postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Zakres podmiotowy odpowiedzialności. Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność kierownika.

8. Koncepcja winy. Należyta staranność w finansach publicznych.

9. Naruszenia w zakresie dochodów i należności.

10. Naruszenia w zakresie planowania, wydatków i zobowiązań.

11. Naruszenia w zakresie dotacji i środków z UE

12. Naruszenia w zakresie zamówień publicznych i koncesji.

13. Naruszenia w zakresie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i rachunkowości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Chojna-Duch (red.), Prawo finansowe, t. I, Warszawa 2012.

L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, WKP 2012.

Wykaz orzeczeń opracowany przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

A. Walasik, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego, PiP 10/2013.

W. Witalec, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych, FK 4/2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.