Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykładnia prawa podatkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7C6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykładnia prawa podatkowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa umiejętność posługiwania się językiem prawnym i językiem prawniczym. Znajomość podstaw wykładni prawa, podstaw prawa cywilnego i administracyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium przybliża zagadnienia związane z metodologią interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz technikę interpretacji tych przepisów.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką interpretacji przepisów prawa podatkowego zarówno od strony teoretycznej, jak i w nawiązaniu do przykładów z praktyki. Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowa terminologia dotycząca teorii wykładni prawa

2. System źródeł prawa podatkowego i dyrektywy walidacyjne. Związek prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa

3. Rodzaje wykładni prawa podatkowego

4. Wykładnia logiczno-językowa. Definicje w prawie podatkowym

5. Wykładnia systemowa

6. Wykładnia funkcjonalna

7. Wykładnia historyczna

8. Dyrektywy interpretacyjne i kolizyjne. Problem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

9. Koncepcja autonomii prawa podatkowego. Gospodarcza wykładnia prawa podatkowego

10. Problem klauzul generalnych w przepisach prawa podatkowego

11. Problem stosowania analogii

12. Wykładnia prawa podatkowego a regulacje Konstytucji RP i prawa unijnego

13. Wykładnia umów międzynarodowych z zakresu prawa podatkowego

14. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Rola orzecznictwa sądowego

Literatura:

Podstawowa:

Ryszard Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008

Bogumił Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Warszawa 2013

Fakultatywna:

1. Maciej Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010

2. Dobrosława Antonów, Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009

3. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010

4. B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002

Efekty uczenia się:

Student:

1. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych metod wykładni przepisów prawa podatkowego, ich rodzajów oraz zakresu praktycznego wykorzystania

2. Jest w stanie dokonać interpretacji przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem różnych metod wykładni

3. Uzasadnia przyjęty sposób interpretacji przepisów z odwołaniem do obowiązujących w tym zakresie reguł

4. Rozróżnia prawidłowo dokonaną interpretację przepisu od interpretacji wadliwej

5. Ocenia regulacje prawa podatkowego z punktu widzenia możliwości ich interpretacji z wykorzystaniem reguł obowiązujących na gruncie prawa podatkowego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ślifirczyk
Prowadzący grup: Maciej Ślifirczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium przybliża zagadnienia związane z metodologią interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz technikę interpretacji tych przepisów.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką interpretacji przepisów prawa podatkowego zarówno od strony teoretycznej, jak i w nawiązaniu do przykładów z praktyki. Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowa terminologia dotycząca teorii wykładni prawa

2. System źródeł prawa podatkowego i dyrektywy walidacyjne. Związek prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa

3. Rodzaje wykładni prawa podatkowego

4. Wykładnia logiczno-językowa. Definicje w prawie podatkowym

5. Wykładnia systemowa

6. Wykładnia funkcjonalna

7. Wykładnia historyczna

8. Dyrektywy interpretacyjne i kolizyjne. Problem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

9. Koncepcja autonomii prawa podatkowego. Gospodarcza wykładnia prawa podatkowego

10. Problem klauzul generalnych w przepisach prawa podatkowego

11. Problem stosowania analogii

12. Wykładnia prawa podatkowego a regulacje Konstytucji RP i prawa unijnego

13. Wykładnia umów międzynarodowych z zakresu prawa podatkowego

14. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Rola orzecznictwa sądowego

Literatura:

odstawowa:

Ryszard Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008

Bogumił Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Warszawa 2013

Fakultatywna:

1. Maciej Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010

2. Dobrosława Antonów, Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009

3. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010

4. B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.