Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja wobec ochrony praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8I007 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja wobec ochrony praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Administracja wobec ochrony praw człowieka

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej na temat

mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W

szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w

zakresie niezbędnym do przygotowania pracy dyplomowej oraz z zasadami jej

konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na

temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium

odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych

przez studenta.

Pełny opis:

Pełny opis

Semestr I:

1) zaznajomienie z warsztatem przygotowywania pracy dyplomowej i metodologią

badań;

2) zaznajomienie z podstawowymi problemami ochrony praw człowieka związanymi

z funkcjonowaniem administracji publicznej;

3) określenie tematyki prac dyplomowych poszczególnych studentów i ustalenie

planów prac;

4) ustalenie bibliografii poszczególnych prac dyplomowych;

5) uzgodnienie harmonogramu prac z promotorem;

6) przygotowanie pierwszych rozdziałów prac dyplomowych przez studentów w

oparciu o uprzednie konsultacje z promotorem i przeprowadzone badania własne

oraz ich omówienie z promotorem;

Semestr II:

7) przygotowanie kolejnych rozdziałów prac oraz sukcesywne poddawanie ich pod

dyskusję na seminarium i przedkładanie promotorowi do zatwierdzenia;

Problematyka seminarium w szczególności będzie dotyczyła prawa do dobrej

administracji rozumianego jako zespół uprawnień przysługujących jednostce w

kontaktach z organami administracji publicznej znajdującego wyraz w zasadach:

praworządności, niedyskryminacji, równego traktowania, proporcjonalności,

bezstronności, uzasadnionych oczekiwań, poszanowania prywatności, uczciwości,

przejrzystości, efektywności i użyteczności. Zostaną też uwzględnione historyczne

korzenie współczesnej koncepcji praw człowieka.

Literatura:

Literatura

Wykaz literatury będzie uzgadniany indywidualnie ze studentem w zależności od

tematu pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

w zakresie wiedzy:

- zaznajomienie się z warsztatem przygotowywania pracy dyplomowej;

- zaznajomienie się z metodologią badań w zakresie niezbędnym do przygotowania

pracy dyplomowej;

- zaznajomienie się z prawami człowieka związanymi z funkcjonowaniem

administracji publicznej;

- pogłębienie wiedzy na temat elementów normatywnych, instytucjonalnych i

proceduralnych ochrony praw człowieka;

w zakresie umiejętności:

- student potrafi wykorzystać wiedzę na temat metodologii badań przy prowadzeniu

własnych;

- student potrafi rozważyć możliwe interpretacje regulacji prawnych dotyczących

ochrony praw człowieka w związku z funkcjonowaniem administracji publicznej;

- student potrafi formułować własne poglądy oraz przemawiające za nimi argumenty.

w zakresie kompetencji społecznych:

- student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów ich uzasadniania

oraz przeciwstawiania się stanowiskom przeciwnym przy pomocy formułowania

rzeczowych argumentów;

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie obecność na seminarium, prezentowanie części pracy, jak

również przedłożenie ich do sprawdzenia promotorowi zgodnie z uzgodnionym

harmonogramem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kryniecka-Piotrak
Prowadzący grup: Anna Kryniecka-Piotrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Administracja wobec ochrony praw człowieka

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej na temat

mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W

szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w

zakresie niezbędnym do przygotowania pracy dyplomowej oraz z zasadami jej

konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na

temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium

odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych

przez studenta.

Pełny opis:

Pełny opis

Semestr I:

1) zaznajomienie z warsztatem przygotowywania pracy dyplomowej i metodologią

badań;

2) zaznajomienie z podstawowymi problemami ochrony praw człowieka związanymi

z funkcjonowaniem administracji publicznej;

3) określenie tematyki prac dyplomowych poszczególnych studentów i ustalenie

planów prac;

4) ustalenie bibliografii poszczególnych prac dyplomowych;

5) uzgodnienie harmonogramu prac z promotorem;

6) przygotowanie pierwszych rozdziałów prac dyplomowych przez studentów w

oparciu o uprzednie konsultacje z promotorem i przeprowadzone badania własne

oraz ich omówienie z promotorem;

Semestr II:

7) przygotowanie kolejnych rozdziałów prac oraz sukcesywne poddawanie ich pod

dyskusję na seminarium i przedkładanie promotorowi do zatwierdzenia;

Problematyka seminarium w szczególności będzie dotyczyła prawa do dobrej

administracji rozumianego jako zespół uprawnień przysługujących jednostce w

kontaktach z organami administracji publicznej znajdującego wyraz w zasadach:

praworządności, niedyskryminacji, równego traktowania, proporcjonalności,

bezstronności, uzasadnionych oczekiwań, poszanowania prywatności, uczciwości,

przejrzystości, efektywności i użyteczności. Zostaną też uwzględnione historyczne

korzenie współczesnej koncepcji praw człowieka.

Efekty uczenia się

w zakresie wiedzy:

- zaznajomienie się z warsztatem przygotowywania pracy dyplomowej;

- zaznajomienie się z metodologią badań w zakresie niezbędnym do przygotowania

pracy dyplomowej;

- zaznajomienie się z prawami człowieka związanymi z funkcjonowaniem

administracji publicznej;

- pogłębienie wiedzy na temat elementów normatywnych, instytucjonalnych i

proceduralnych ochrony praw człowieka;

w zakresie umiejętności:

- student potrafi wykorzystać wiedzę na temat metodologii badań przy prowadzeniu

własnych;

- student potrafi rozważyć możliwe interpretacje regulacji prawnych dotyczących

ochrony praw człowieka w związku z funkcjonowaniem administracji publicznej;

- student potrafi formułować własne poglądy oraz przemawiające za nimi argumenty.

w zakresie kompetencji społecznych:

- student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów ich uzasadniania

oraz przeciwstawiania się stanowiskom przeciwnym przy pomocy formułowania

rzeczowych argumentów;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie obecność na seminarium, prezentowanie części pracy, jak

również przedłożenie ich do sprawdzenia promotorowi zgodnie z uzgodnionym

harmonogramem.

Literatura:

Literatura

Wykaz literatury będzie uzgadniany indywidualnie ze studentem w zależności od

tematu pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.