Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Inwestycje zagraniczne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS044S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Inwestycje zagraniczne w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem niniejszego przedmiotu jest uchwycenie najważniejszych zagadnień wiążących się z działalnością inwestorów zagranicznych w perspektywie prawa publicznego i prywatnego w ujęciu prawa międzynarodowego, europejskiego i prawa krajowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady prowadzone są przez następujące osoby:

1. Dr hab. Dariusz Szafrański. (wykład: Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych w świetle przepisów prawa polskiego

2.Dr hab Magdalenę Słok- Wódkowską International Economic Law (Międzynarodowe Prawo Gospodarcze)

3). dr hab, dr hab. Aleksandra Gubrynowicza oraz Bogusława Lackorońskiego.

Pełny opis:

Wykład prowadzony przez A. Gubrynowicza

Zagadnienia omawiane w czasie zajęć obejmują najważniejsze mechanizmy ochrony inwestorów zagranicznych oferowane przez prawo międzynarodowe. W czasie zajęć student zostanie zaznajomiony z:

- Katalogiem najważniejszych źródeł tej gałęzi prawa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji BIT, Europejskiej Karty Energetycznej i innych traktatów chroniących prawa inwestorów.

-pojęciami "inwestor" i "inwestycja", "kontrakt inwestycyjny" w świetle prawa międzynarodowego

-zagadnieniami dotyczącymi wywłaszczenia inwestycji zagranicznej

- najważniejszymi standardami ochrony inwestora ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. klauzuli FET oraz

- podstawowymi mechanizmami załatwiania sporów

Literatura:

R. Dolzer, Ch. Schreuer, International Investment Law, OUP, 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wykładu prowadzonego przez dr. hab. A. Gubrynowicza

- student rozumie najważniejsze mechanizmy dochodzenia roszczeń przeciwko państwu polskiemu, jakie może wdrożyć inwestor zagraniczny realizujący swoje inwestycje na terytorium RP

- zna najważniejsze źródła prawa międzynarodowego, jakie mogą być wykorzystane przez inwestora zagranicznego do dochodzenia roszczeń w sporach z państwem polskim.

- zna najważniejsze elementy konstrukcyjne kontraktu inwestycyjnego zawieranego przez inwestorów zagranicznych

- umie określić możliwość zastosowania poszczególnych standardów ochrony w sporach o wywłaszczenie inwestycji zagranicznej.

- rozumie najważniejsze elementy poszczególnych procedur dochodzenia roszczeń na płaszczyźnie międzynarodowego prawa inwestycyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dla wystawienia jest test, który organizuje każdy prowadzący oddzielnie dla swojego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

International Economic Law (2200-1W130S)

Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych w świetle przepisów prawa polskiego (2200-1W131S)

Ochrona inwestycji w prawie unijnym i krajowym prawie prywatnym (2200-1W132S)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- International Economic Law 2200-1W130S

- Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych w świetle przepisów prawa polskiego 2200-1W131S

- Ochrona inwestycji w prawie unijnym i krajowym prawie prywatnym 2200-1W132S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)