Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Bok specjalizacyjny dla studentów prawa po ukończeniu II roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dyskusja nad kształtem i organizacją wymiaru sprawiedlwiości nie jest domeną XXI w. Poszukiwanie ideału, zapewniającego z jednej strony ochronę praw stron, z drugiej - sprawne i efektywne rozstrzygnięcie konfliktu trwa od wieków. Ludzie stając przed podobnymi wyzwaniami w czasach historycznych i obecnie poszukiwali różnych narzędzi do ich rozwiązania. Blok specjalizacyjny "Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji" ma przybliżyć tematykę zróżnicowanych koncepcji filozoficznych oraz różnych modeli szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości realizowanych w praktyce - tak dzisiaj, jak i w czasach historycznych.

Pełny opis:

Zapewnienie prawidłowo funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości jest - z jednej strony - jednym z najpoważniejszych zadań państwa, z drugiej zaś - jednym z częściej formułowanych żądań przez obywateli. Problem ten jednak nie jest charakterystyczny tylko dla rozwiniętego państwa współczesnego. Także we wcześniejszych epokach bardzo wyraźnie zaobserwować można narzekania na wadliwy system sądów, prawa i egzekucji oraz różne postulaty reform w tym zakresie. Istotnym elementem zapewniania sprawiedliwości jest również sposób obsadzania stanowisk sędziowskich - w ramach zajęć wchodzących w skład bloku omówione będą różne historyczne i współczesne rozwiązania podejmowane w tej kwestii. Wielość i różnorodność stosowanych rozwiązań zapewniających sprawiedliwość i ciągłe poszukiwania nowych stawiają jednak niezmiernie istotne pytanie o to czym jest sprawiedliwość i jak ją można pojmować.

Celem zajęć jest pogłębione i wielowątkowe podejście do zagadnienia wymiaru sprawiedliwości. W ramach poszczególnych zajęć wschodzących w skład bloku mówione będą aspekty: aksjologiczny, antropologiczny, historyczny, instytucjonalny i proceduralny. Analizie zostaną poddane różne modele sprawiedliwości i wymiaru sprawiedliwości, obsadzania stanowisk sądowych instytucji sądowej ochrony praw obywatela w aspektach materialnym i formalnym, procedury sądowe. Powyższe podejście ma ukazać stopień skomplikowania materii wymiaru sprawiedliwości i wzajemne powiązania między jego elementami. Pozowlić to powinno na spojrzenie na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w szerokim kontekście, pozwalajacym na zrozumienie, zę nie ma jednego prostego rozwiązania, któe nagle usprawni cały system. W dobie dzisiejszych debat dotyczących kondycji i przyszłości wymiaru sprawiedliwości, wielowymiarowe podejście do zagadnienia jest szczególnie istotne. POzwala bowiem na ocenę szans i zagrożeń stojących za różnymi pomysłami na rzeczywiste albo tylko pozorne usprawnienie jego funkcjonowania

Literatura:

Literatura jest podana przy konwersatoriach wchodzących w skład bloku.

Efekty uczenia się:

Student powinien:

- znać w stopniu podstawowym różne modele aksjologiczne i organizacyjne wymiaru sprawiedliwości

- rozumieć uwarunkowania sprzyjające powstawaniu modeli wymiaru sprawiedliwości

- potrafić porównać wady i zalety poszczególnych modeli

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bloku specjalizacyjnego będzie możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć kursowych wchodzących w jego skład.

Kryteria oceny poszczególnych zajęć zamieszczono w ich sylabusach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Moniuszko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Sprawiedliwość proceduralna/deliberatywna/dialogiczna

- Wymiar sprawiedliwości: perspektywa antropologiczna

- Instytucje ochrony praw prywatnych w ujęciu historycznym

- Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej szlacheckiej i na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (sem. letni 2200-1S056)

- Proces amerykański - problematyka śledcza

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Moniuszko
Prowadzący grup: Adam Moniuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Sprawiedliwość proceduralna/deliberatywna/dialogiczna (sem. letni 2200-1S053)

- Wymiar sprawiedliwości: perspektywa antropologiczna (sem. letni 2200-1S054)

- Instytucje ochrony praw prywatnych w ujęciu historycznym (sem. letni 2200-1S055)

- Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej szlacheckiej i na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (sem. letni 2200-1S056)

- Proces amerykański - problematyka śledcza (sem. letni 2200-1S057)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.