Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):


Celem bloku pt. Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej jest wprowadzenie studentów do tematyki negocjacji, mediacji i innych konsensualnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Skrócony opis:

Blok pt. Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej składa się z następujących zajęć:

Negocjacje prawnicze - dr Rafał Morek (30 godz.)

Reprezentacja klienta w mediacji - dr hab. Ewa Gmurzyńska (20 godz.)

Dialog w perspektywie filozoficznej - dr Anna Rossmanith (10 godz.)

Przygotowanie do konkursów krasomówczych moot court dr hab. Ewa Gmurzyńska, dr Rafał Morek (20 godz.)

Klinika Mediacji, dr Rafał Morek, dr. hab. Ewa Gmurzyńska, zaproszeni wykładowcy (40 godz.)

Pełny opis:

Celem bloku pt. Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej jest wprowadzenie studentów do tematyki negocjacji, mediacji i innych konsensualnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Część teoretyczna zajęć jest uzupełniona zróżnicowanymi ćwiczeniami narzędzi komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych jako podstawowych narzędzi pracy prawników.

Blok składa się z następujących zajęć:

Negocjacje prawnicze - dr Rafał Morek (30 godz.)

Reprezentacja klienta w mediacji - dr hab. Ewa Gmurzyńska (20 godz.)

Dialog w perspektywie filozoficznej - dr Anna Rossmanith (10 godz.)

Przygotowanie do konkursów krasomówczych typu moot court - dr hab. Ewa Gmurzyńska, dr Rafał Morek (20 godz.)

Klinika Mediacji - dr Rafał Morek, dr. hab. Ewa Gmurzyńska, zaproszeni wykładowcy (40 godz. )

Blok ma na celu umożliwienie studentom zrozumienia i doświadczenia na podstawie symulacji ról, jakie odgrywają prawnicy w negocjacjach i mediacjach. Z punku widzenia przyszłości zawodów prawniczych poznanie konsensualnego rozwiązywania sporów jest coraz bardziej istotne, gdyż ich znaczenie w systemie prawnym stale wzrasta. Studenci zapoznają się ze strategiami negocjacyjnymi, kryteriami ich wyboru oraz sposobami prowadzenia efektywnych negocjacji. Poznają także różnice pomiędzy sposobami reprezentacji klienta w postępowaniach sądowych, w mediacjach i negocjacjach. Wprowadzenie do zajęć obejmie także podstawy filozoficzne dialogu, jako podstawowego narzędzia w komunikacji, a także zagadnienia dotyczące sprawiedliwości proceduralnej i naprawczej.

W ramach bloku nacisk położony będzie na różnorodne formy nauczania, takie jak: warsztaty, udział w grach negocjacyjnych, w symulacjach mediacji, dyskusji, pracy w grupach, omawianiu filmów, studiów przypadku, odgrywaniu ról itp. Metoda warsztatowa będzie miała zastosowanie w ramach większości zajęć. W klinice mediacji studenci wezmą udział w symulacjach mediacji, a także ćwiczeniach zapoznających ich z technikami efektywnej komunikacji. Będą także mogli wziąć udział w charakterze ko-mediatorów w prawdziwej mediacji skierowanej do Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów WPiA UW wraz z profesjonalnymi mediatorami.

Praktyczny charakter będą miały również zajęcia przygotowujące studentów do konkursów w dziedzinie negocjacji i mediacji, takich jak Studencki Turniej Negocjacyjny, Warsaw Negotiation Round, ICC International Commercial Mediation Competition czy IBA-VIAC CDRC Vienna Mediation and Negotiation Competition.

W pozostałych zajęciach w bloku będą wprowadzone elementy dyskusji, odgrywania ról, omawiania przypadków, przedstawiania argumentacji prawnej, co ma na celu zastosowanie interaktywnych metod nauczania.

Literatura:

Patrz - indywidualne zajęcia

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Zna podstawowe pojęcia dotyczące sprawiedliwości proceduralnej i sprawiedliwości naprawczej

Ma wiedzę na temat różnych strategii negocjacyjnych

Zna różnice w roli pełnomocnika w postępowaniu sądowym, w arbitrażu, w mediacji i w negocjacji

Zna i rozumie, czym różni się negocjacja od mediacji

Potrafi przeanalizować i wybrać właściwą metodę rozwiązania sporu prawnego

Ma umiejętność zastosowania podstawowych technik komunikacyjnych w kontakcie z klientem

Uczy się pracy w grupie

Uczy się umiejętności rozwiązania konfliktów prawnych w drodze dialogu i współpracy

Metody i kryteria oceniania:

Patrz- indywidualne zajęcia

Praktyki zawodowe:

Możliwośc odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Celem bloku pt. Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej jest wprowadzenie studentów do tematyki negocjacji, mediacji i innych konsensualnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Część teoretyczna zajęć jest uzupełniona zróżnicowanymi ćwiczeniami narzędzi komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych jako podstawowych narzędzi pracy prawników.

Celem bloku pt. Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej jest wprowadzenie studentów do tematyki negocjacji, mediacji i innych konsensualnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Część teoretyczna zajęć jest uzupełniona zróżnicowanymi ćwiczeniami narzędzi komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych jako podstawowych narzędzi pracy prawników.

Blok składa się z następujących zajęć:

Negocjacje prawnicze - dr Rafał Morek (30 godz.)

Reprezentacja klienta w mediacji - dr hab. Ewa Gmurzyńska (20 godz.)

Dialog w perspektywie filozoficznej - dr Anna Rossmanith (10 godz.)

Przygotowanie do konkursów krasomówczych typu moot court - dr hab. Ewa Gmurzyńska, dr Rafał Morek (20 godz.)

Klinika Mediacji - dr Rafał Morek, dr. hab. Ewa Gmurzyńska, zaproszeni wykładowcy (40 godz. )

Pełny opis:

Blok ma na celu wprowadzenie studentów do zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących negocjacji, jako podstawowego narzędzia stosowanego przez prawników w ich praktyce prawnej, a także w role jakie odgrywają prawnicy w negocjacjach i mediacjach.

Z punku widzenia przyszłych zawodów prawniczych poznanie negocjacji, a także innych ADR jest bardzo istotne, gdyż ich znaczenie w systemie prawnym stopniowo wzrasta. Studenci zapoznają się ze strategiami negocjacyjnymi, sposobami wyboru tych negocjacji oraz sposobami prowadzenia efektywnych negocjacji. Poznają także różnice pomiędzy reprezentacją klienta w postępowaniach sądowych, w mediacjach i w negocjacjach. Wprowadzenie do zajęć obejmie także podstawy filozoficzne dialogu, jako podstawowego narzędzia w komunikacji, a także zagadnienia dotyczące sprawiedliwości proceduralnej i naprawczej. Blok obejmuje interaktywne zajęcia zawierające podstawy przygotowania do konkursów krasomówczych (moot court) w zakresie negocjacji mediacji. Ze względu na często międzynarodowy charakter konkursów znajomość j. angielskiego jest wskazana.

W ramach bloku nacisk położony będzie na różnorodne formy nauczania takie jak warsztaty, udział w grach negocjacyjnych, w symulacjach mediacji, dyskusja, praca w grupach, omawianie filmów, studia przypadku, odgrywanie ról i tradycyjny wykład.

Metoda warsztatowa będzie miała zastosowanie w ramach większości zajęć. W klinice mediacji studenci wezmą udział w symulacjach mediacji, a także ćwiczeniach zapoznających ich z technikami efektywnej komunikacji. Będą także mogli wziąć udział w charakterze ko-mediatorów w prawdziwej mediacji skierowanej do Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na WPiA wraz z profesjonalnymi mediatorami. Innymi zajęciami o charakterze praktycznym, mającym jednak inną formułę niż Klinika Mediacji, będą zajęcia przygotowujące studentów do konkursów krasomówczych - moot court - w dziedzinie negocjacji i mediacji. W pozostałych zajęciach w bloku będą wprowadzone elementy dyskusji, odgrywania ról, omawiania przypadków, przedstawiania argumentacji prawnej, co ma na celu zastosowanie interaktywnej metodologii nauczania.

Literatura:

Patrz - idnywidualne zajęcia

Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Klinika mediacji (sem. letni 2200-1S162)

- Negocjacje prawnicze (sem. letni 2200-1S163)

- Dialog w perspektywie filozoficznej (sem. letni 2200-1S164)

- Reprezentacja klienta w mediacji (sem. letni 2200-1S165)

- Przygotowanie do konkursów moot court z negocjacji i innych ADR (sem. letni 2200-1S166)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Klinika mediacji (sem. letni 2200-1S162)

- Negocjacje prawnicze (sem. letni 2200-1S163)

- Dialog w perspektywie filozoficznej (sem. letni 2200-1S164)

- Reprezentacja klienta w mediacji (sem. letni 2200-1S165)

- Przygotowanie do konkursów moot court z negocjacji i innych ADR (sem. letni 2200-1S166)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.