Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/ANDR - MODUŁ METODYCZNY - ANDRAGOGIKA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/ANDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/ANDR - MODUŁ METODYCZNY - ANDRAGOGIKA
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem modułu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z ludźmi dorosłymi w różnych formach.

Pełny opis:

Celem modułu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z ludźmi dorosłymi w różnych formach. Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dydaktyki oraz specyfiki kształcenia dorosłych, a także konstruowania scenariuszy zajęć. Ponadto, podczas odbywania praktyk studenckich będą mieli okazję do zapoznania się z różnorodnymi sytuacjami występującymi podczas planowania, realizacji i oceny procesu dydaktycznego dorosłych słuchaczy.

Literatura:

A.Matlakiewicz, H.Solarczyk-Szwec: Dorośli uczą się inaczej: andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Toruń 2005.

F.Vester: Myślenie, uczenie się, zapominanie: co dzieje się w naszej głowie Jak uczy się mózg? Dlaczego niekiedy zawodzi?, Bydgoszcz 2006.

A.Rzędowska, J.Rzędowski: Wystąpienia publiczne w biznesie, Gliwice 2007.

L.Rae: Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków 2006.

B.Decker: Wystąpienia publiczne, Warszawa 2009.

D. Jeremey: TED. Jak wygłosić mowę życia, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student:

1. posiada wiedzę z zakresu formułowania i operacjonalizacji celów, metod i środków dydaktycznych

2. ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu specyfiki

kształcenia dorosłych

3. posiada podstawową wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego dorosłych

4. posiada podstawową wiedzę na temat wystąpień publicznych i autoprezentacji

5. zna podstawowe zjawiska zachodzące podczas procesu

dydaktycznego

Umiejętności: student:

1. potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do zaplanowania i realizacji zajęć dydaktycznych dla dorosłych w różnych formach

2. potrafi przygotować wystąpienie publiczne z wybranej problematyki

3. potrafi dostosować sposób przekazu wiedzy względem różnych grup odbiorców

4. posiada umiejętność rozumienia i analizowania problemów pojawiających się podczas pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi

5. posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w stosowaniu

skutecznych technik komunikacyjnych z dorosłymi

6. posiada umiejętność przygotowania konspektu i scenariusza zajęć dydaktycznych

Kompetencje społeczne: student:

1. potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne z grupą przyjmując różne role

2. potrafi wyznaczyć priorytety służące przygotowaniu i realizacji procesu dydaktycznego

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą mogli przystąpić do egzaminu modułowego po uzyskaniu zaliczenia wszystkich przedmiotów tworzących moduł.

Podstawą zaliczenia modułu będzie przygotowanie scenariusza 1,5h zajęć dydaktycznych dla dorosłych oraz prezentacji multimedialnej z dowolnej tematyki. Egzamin będzie odbywał się w formie rozmowy na temat przygotowanej przez studenta pracy.

Praktyki zawodowe:

Praktyki w wymiarze 90h realizowane na I roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Marianowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Marianowska
Prowadzący grup: Anna Marianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.