Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/KP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Celem Modułu Dydaktycznego jest zapewnienie studentom Wydziału Pedagogicznego UW uprawnień nauczycielskich(pedagogicznych) wynikających z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dz. Ustaw z dnia 6 lutego 2012).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zestaw przedmiotów w ramach Modułu Dydaktycznego zapewni rozwój kompetencji dydaktycznych studentów Wydziału Pedagogicznego UW poprzez poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy dydaktycznej umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń nauki o nauczaniu i uczeniu się oraz operacyjne opanowanie najważniejszych narzędzi dydaktycznych.

Pełny opis:

Fundamentem kompetencji dydaktycznych są:

- umiejętność wykorzystania wiedzy na temat uwarunkowań procesu nauczania i uczenia się podczas projektowania edukacyjnego oraz

- sprawność osiągania założonych celów w warunkach interakcji społecznej.

Na bazie tych umiejętności kształtowany jest warsztat metodyczny, który pozwala zaplanować oraz efektywne przeprowadzić zajęcia z określonego przedmiotu.

Na kompetencje nauczycieli, którzy mają odegrać kluczową rolę w społeczeństwie wiedzy, składają się predyspozycje:

- intelektualne umożliwiające trafne spostrzeganie i obserwowanie rzeczywistości;

- interpretacyjne będące sumą wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyk szczegółowych umożliwiających obserwację i właściwą ocenę sytuacji edukacyjnych;

- wykonawczo-komunikacyjne umożliwiające realizację zamierzonych celów dydaktycznych oraz

- autokreacyjne, których tworzywem jest refleksja dydaktyczna, a efektem rozwój i samodoskonalenie się w realizacji roli społeczno-zawodowej nauczyciela.

Literatura:

Realizowana w ramach przedmiotów.

Efekty uczenia się:

Wiedza z zakresu:

Kształcenia i wychowania

Współczesnych teorii uczenia się i nauczania

Środowisk wychowawczych

Projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych

Struktury i funkcji systemu edukacji

Specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Komunikacji interpersonalnej i społecznej

Metodyki wykonywania zadań

Umiejętności:

Potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

Rozwija profesjonalne umiejętności

Potrafi kierować procesem kształcenia

Potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia poszczególnych przedmiotów

Egzamin modułowy

Praktyki zawodowe:

Praktyka pedagogiczna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.