Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Wybrane metody badań jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN-MBJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Wybrane metody badań jakościowych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej głównych metod stosowanych w badaniach jakościowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej głównych metod stosowanych w badaniach jakościowych. Zajęcia kierowane są do tych osób, które chciałyby udoskonalić swój warsztat badawczy związany z prowadzeniem wywiadów, obserwacji uczestniczącej oraz analizą tekstów kulturowych

Literatura:

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Glaser B. G., Strauss A. L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy >>NOMOS<<, Kraków 2009.

McKee A., Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi 2004.

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2000.

Rapley T. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Van Leeuven Th., Jewitt C. (ed.), Handbook of Visual Analysis, Sage, Los Angeles-London-New Delhi, Singapore 2008.

Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

- wie czym są badania jakościowe;

- zna najważniejsze techniki badawcze wykorzystywane w badaniach jakościowych (wywiad, obserwacja, analiza tekstów)

- zna różne sposoby doboru przypadków (próby) do analizy;

- zna sposoby gromadzenia danych i ich interpretacji;

- potrafi samodzielnie stworzyć projekt badawczy i przeprowadzić badanie;

- potrafi samodzielnie dokonać transkrypcji wywiadów;

- potrafi dokonać analizy (interpretacji) zebranego materiału badawczego;

- wykazuje ciekawość i wnikliwość badawczą;

- jest wrażliwy na aspekty etyczne związane z prowadzeniem badań jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie student zobowiązany jest do:

- obecności na zajęciach: dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.

- merytorycznej dyskusji;

- zaliczenia kolokwium;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.