Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Moduł specjalnościowy 1, Środowisko pracy animatora doradcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Moduł specjalnościowy 1, Środowisko pracy animatora doradcy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem modułu jest integracja wiedzy o środowisku, instytucjach oraz uwarunkowaniach kulturowych pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-zawodowego.

Pełny opis:

W ramach modułu realizowane są następujące przedmioty:

Podstawy wiedzy o animacji i komunikacji międzykulturowej

Język, komunikowanie i media

Teoria animacji społeczno-kulturalnej

Instytucje wspierające działania pedagoga wielokulturowego

Doradca międzykulturowy w polityce oświatowej krajów UE

Przygotowanie do wystąpień publicznych

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć realizowanych w ramach modułu student:

Wiedza:

• Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat miejsca animacji społeczno-kulturalnej oraz polityki oświatowej w obrębie nauk pedagogicznych.

• Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach, szkolnych i pozaszkolnych, rządowych i pozarządowych działających w obszarze animacji kultury i poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie.

• Zna strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji i odniesienia do systemów edukacji poza granicami kraju.

• Zna terminologię na poziomie rozszerzonym z zakresu animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście międzykulturowym.

• Dysponuje wiedzą o źródłach i relacjach pedagogiki z antropologią, psychologią społeczną, socjologią, wiedzą o kulturze i mediach.

• Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności i historycznej zmienności procesów komunikacji społecznej istotnych w pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-zawodowego.

• Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o genezie i kontekstach historycznych, kulturowych oraz determinantach rozwojowych współczesnego społeczeństwa wielokulturowego.

• Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą kulturowych uwarunkowań procesu kształcenia i pełnienia ról społeczno-zawodowych w grupach wielokulturowych.

Umiejętności:

• Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu animacji kultury oraz poradnictwa zawodowego do interpretowania problemów społeczeństwa wielokulturowego.

• Umie korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako platformy wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości.

• Posiada umiejętność budowania wypowiedzi w mowie i piśmie, poprawnych pod względem merytorycznym i formalnym oraz formułowania krytycznych opinii i ocen.

• Potrafi kreatywnie wykorzystać wiedzę o komunikowaniu w praktycznym działaniu animatora kultury i doradcy edukacyjno-zawodowego.

• Świadomie i celowo wykorzystuje wiedzę metodologiczną zdobytą w trakcie edukacji do obserwacji, analizy i syntezy oraz oceny zjawisk typowych i nietypowych w środowisku wielokulturowym.

• Ma umiejętność konstruowania oryginalnych projektów edukacyjnych i wychowawczych z zastosowaniem metodyki pracy animatora i doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wielokulturowym.

• Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i animować uczestników procesu kształcenia w celu kształtowania pozytywnej postawy wobec edukacji permanentnej.

Kompetencje społeczne:

• Docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej i dyscyplin pokrewnych w budowaniu własnego warsztatu zawodowego animatora i doradcy edukacyjno-zawodowego.

• Jest gotowy do współpracy z ludźmi i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów z zakresu animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

• Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w rozumieniu problemu wielokulturowości w edukacji.

• Jest gotowy do podejmowania samodzielnych działań na rzecz rozwoju osobistego oraz pogłębiania wiedzy z zakresu animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

• Docenia wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy przedmiot realizowany w ramach modułu: Środowisko pracy animatora doradcy kończy się zaliczeniem na ocenę. Jeżeli wszystkie oceny składowe są pozytywne, średnia z nich jest oceną z egzaminu modułowego. Ocena niedostateczna z elementu składowego modułu oznacza konieczność jej poprawy w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.