Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Metodyka pracy doradcy zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ-MET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Metodyka pracy doradcy zawodowego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ogólnym zajęć będzie zapoznanie studentów z zasadami pracy doradcy zawodowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu prowadzenia zarówno indywidualnej jak i grupowej rozmowy doradczej, wyzwań w pracy doradcy zawodowego oraz nabędą umiejętności w zakresie zarządzania kompetencjami.

Pełny opis:

1.Rozmowy doradcze

1.a. procedura prowadzenia rozmowy doradczej

1.b. narzędzia wykorzystywane w pracy doradcy

1.c. style pracy doradcy zawodowego

2. Zarządzanie kompetencjami

2.a.diagnozowanie kompetencji

2.b. metody pomiaru kompetencji

2.c. profile kompetencji zawodowych

3. Wyzwania w pracy doradcy zawodowego

3.a. poradnictwo w sieci

3.b. nowoczesne formy poradnictwa

Literatura:

Kargulowa A. (2005), O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki., Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.) (2008), Być doradcą! Doświadczenia i refleksje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Paszkowska –Rogacz A. (2002), Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa.

Czasopisma: Edukacja Dorosłych

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w pracy doradcy zawodowego

Umiejętność: student

potrafi przeprowadzić rozmowę doradczą zgodnie z procedurą

potrafi dobrać właściwe narzędzia doradcze do potrzeb osoby radzącej się oraz sytuacji

Kompetencje:

potrafi przewidzieć skutki oddziaływań doradczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności oraz realizacji zadań cząstkowych (np. symulacja porady indywidualnej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.