Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Modele rozwoju zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ-MRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Modele rozwoju zawodowego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem zainteresowania studentów będą wybrane modele rozwoju zawodowego człowieka dorosłego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zainteresowania studentów będą wybrane modele rozwoju zawodowego człowieka dorosłego oraz ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

Pełny opis:

1.Teoretyczne podstawy rozwoju zawodowego człowieka dorosłego

2.Etapy rozwoju zawodowego

3.Uwarunkowania rozwoju zawodowego człowieka dorosłego aspekty: osobiste, gospodarcze, polityczne, społeczne

4.Tradycyjny i ponowoczesny model rozwoju zawodowego

5.Rola tranzycji w rozwoju zawodowym

Literatura:

Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Januszkiewicz K.(2009),Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kudarewska A., Przepiórska A., Wspieranie kluczowych kompetencji na rynku pracy poprzez gotowość do mobilności – wdrażanie nowych metod projektów mobilności ponadnarodowej, Krzyżowa 2018.

Czasopisma: Edukacja Dorosłych, Studia Poradoznawcze

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

analizuje pojęcie rozwoju człowieka dorosłego w naukach społecznych

zna najnowsze koncepcje wyjaśniające proces rozwoju zawodowego człowieka dorosłego

rozumie rolę tranzycji w życiu zawodowym człowieka dorosłego

Umiejętności: student

potrafi zanalizować wybrane obszary życia zawodowego człowieka dorosłego

potrafi dobrać właściwe modele rozwoju zawodowego do potrzeb człowieka dorosłego

charakteryzuje narzędzia służące do opisu rozwoju zawodowego człowieka dorosłego

Kompetencje: student

planuje własny rozwój zawodowy

potrafi współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności oraz realizacji zadań cząstkowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.