Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Współczesny rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ-WRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Współczesny rynek pracy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę umożliwiającą scharakteryzowanie współczesnego rynku pracy.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę umożliwiającą scharakteryzowanie współczesnego rynku pracy w wymiarze lokalnym i globalnym, kształtowanie sposobów odnalezienia się na współczesnym rynku pracy, a także wykształcenie umiejętności korzystania z narzędzi niezbędnych do diagnozy sytuacji zawodowej.

Pełny opis:

1. Czym jest rynek pracy? Elementy rynku pracy.

2. Charakterystyka rynku pracy – badania rynku pracy (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), dane GUS, statystyka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i inne).

3. Przepisy prawne a doradztwo zawodowe – elementy prawa pracy .

4. Cechy rynku pracy w Polsce.

5. Rynek pracy dziś i jutro – Tendencje na współczesnym rynku pracy a kierunek działania doradców zawodowych.

6. Rynek pracy a edukacja przez całe życie – nowe kompetencje.

7. Koncepcja flexicurity.

8. Wykorzystanie wiedzy o rynku pracy w doradztwie zawodowym.

9. Perspektywa pracodawców – wymagania wobec pracowników, kim jest idealny kandydat do pracy, kompetencje wymagane przez pracodawców a kierunki kształcenia.

10. Perspektywa pracowników – jak odnajdują się na współczesnym rynku pracy.

11. Popyt a podaż na rynku pracy - Oferty pracy (badanie).

Literatura:

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), „Ekonomia – Makroekonomia”, Warszawa

Gaber M. (2011), „Doradztwo zawodowe w sytuacji przemian ekonomiczno-społecznych XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza PROSPEKT, Olsztyn.

Gerlach R. (2003) (red.), „Edukacja wobec rynku pracy, realia – możliwości – perspektywy”, Bydgoszcz.

Grabowski J. (2006), „Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej”, Warszawa.

Kryńska E. (2009) (red.), "Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje", MPiPS, Warszawa.

Zieliński M. (2012), "Rynek pracy w teoriach ekonomicznych", Cedewu, Warszawa.

www.stat.gov.pl Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny

www.psz.praca.gov.pl Wortal Publicznych Służb zatrudnienia

www.mpips.gov.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Efekty uczenia się:

- Potrafi scharakteryzować funkcjonowanie i specyfikę współczesnego rynku pracy

- Umie dokonać analizy różnych procesów wpływających na współczesny rynek pracy

- Zna przyczyny i dokonuje interpretacji zjawisk związanych z rynkiem pracy

Metody i kryteria oceniania:

Projekt indywidualny - Diagnoza sytuacji zawodowej (możliwości, problemów) na podstawie wiedzy dotyczącej współczesnego rynku pracy (badania rynku pracy, oczekiwania pracodawców).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.